Doğum Kadın ve Hamilelik Genel Bilgiler Forumundan Anne Karnında Muayene Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Anne Karnında Muayene

  Reklam
  Anne Karnında Muayene  İnspeksiyon

  Anne karnında muayene hemşire tarafından soyulup özel gömlek giydirildikten sonra yapılır. Gebe önce genel olarak gözlenir (inspeksiyon).


  Vücudunda bir organ kusuru olup olmadığına bakılır. Boyu ve vücut ağırlığı alınır. Gebenin boyu 1,50 cm. den kısa olup, bacaklarda eğrilik varsa raşitik pelvisi olma olasılığı vardır. Bu durum kuşkusuz doğumu güçleştirecektir.

  Gebe sırtüstü yatırılarak muayene edilir. Karın derisi üzerinde gebelik pigmantasyonu ve çizgi görülür. Gebelik pigmantasyonu esmerlere kıyasla beyaz tenlilerde daha hafiftir. Karında koyu kahverengi çizgi halinde görülür.

  Gebelik çizgileri hormonal ve büyüyen uterusun mekanik etkileriyle oluşur. Primiparlarda soluk pembe, mültipar'larda sedef renginde görülür.

  Palpasyon

  Gebelerde karın muayenesinde Leopold'un 4 muayene şeklinden yararlanılır;

  1- Leopold’ un 1. Muayene Şekli;

  Doktor iki elinin kenarları ile fundusu yakalar ve göbekten uzaklığını ölçer. Fundus göbekten 2 cm, aşağıda ise gebelik 5 aylık, göbek sınırında ise 6 aylık, göbekten 2 cm. yukarıda ise 7 aylık, 4 cm. yukarıda ise.3 aylık, ksifoide temas durumunda ise 9 aylıktır.

  Onuncu ayda fetüs pelvise iner ve tekrar göbeğin 4 cm. üstüne gelir. Bu durumda gebeliğin 8 ve 10 aylık oluşu hastanın hikâyesi ile ayırt edilir. Menstruasyon tarihi biliniyorsa kolayca hesaplanır.

  Ayrıca 10. ayda göbek silinmiştir. 8. ayda ise henüz silinmemiştir. Hastada evvelce görülen solunum ve sindirim güçlüğü azalmaya başlamışsa gebelik 10. aydadır. Yani fetüs pelvise inmiştir.

  2- Leopold' un 2. Muayenesi;

  Doktor her iki el ayası ile hastanın karnını iyice yoklar, fetüsün vücut kısımlarım saptar. Gövde uzun düzgün bir silindir gibi ele gelir. Baş, makat, girintili çıkıntılı olarak kol ve bacaklar palpe edilir.

  3- Leopold' un 3. Muayenesi;

  Bebeğin pelvise doğru inerken inen kısımları yoklanır. Başla iniş varsa baş sert olarak ele gelir, makatsa daha yumuşaktır. Eğer ele gelen bir kısım yoksa ya baş pelvise tamamen inmiştir, ya da fetüs oblik veya yan gelmektedir.

  4- Leopold'un 4. Muayenesi;

  Doktor sırtını hasta yüzüne dönüp iki elinin parmaklarını bitiştirerek, parmak uçları ile pelvis kemikleri arasına girer. Fetüsün kısımları hiç hareket ettirilemiyorsa fötüs pelvise iyice girmiş yerleşmiş demektir ki buna pelvise angaje olmuş denilir.

  Fetüs hafifçe hareket ettirilebiliyorsa gelen kısım pelvise girmiş fakat iyice yerleşmemiş demektir. Eğer Pelvis kemikleriyle gelen fetüs kısımları arasına doktorun parmak uçları iyice girebiliyorsa fetüs pelvise girmemiş demektir.

  Fetüs ya uzunlamasına baş veya makatla, ya uterusun uzunlama eksenine dik olarak transvers, yani çapraz gelir. Uzunlama gelişte çocuğun sırt; sağda, solda, önde, arkada olabilir. Genellikle başı göğsüne doğru fleksiyon halinde, kollar göğsüne yapışmış, bacakları bağdaş kurmuş durumda gelir.

  Çocuğun Geliş Şekli (Prezantasyon)

  Çocuğun gelişi alt taraf yani makat, baş ve transvers geliş olmak üzere üç şekilde olur;

  1- Başla Geliş;

  Başla geliş aşağıdaki şekillerde olabilir;

  -) Büyük Fontanel
  -) Parietal (Sağ veya Sol)
  -) OksiputIa Geliş
  -) Alın
  -) Yüz
  -) Çene ile Geliş

  2- Alt Tarafla Geliş

  -) Fetüsün bacakları bağdaş kurmuş gibi geliş
  -) İki veya tek ayak olarak geliş
  -) Dizle geliş

  3- Transvers Geliş

  -) OmuzIa geliş. Omuzlardan biri ile gelir.
  -) Kolla geliş. Kollardan biri ile gelir.

  Oskültasyon (Dinleme)

  Çocuğun kalp seslerini dinlemek için kullanılan metal veya tahtadan boru şeklinde araçlar vardır. Çocuğun sırt tarafı saptandıktan sonra kalp sesleri bu araçlarla dinlenir.

  Çocuğun kalp sesleri onun canlı olduğunu göstermesi yönünden çok önemlidir. Çocuğun kalp sesleri iki farklı yerde duyuluyorsa ikizlik olabilir. Bazen çok şişman annelerle, sırtı anne sırtına çok yaklaşmış duran fetüslerde kalp sesleri pek açık duyulmayabilir.

  Çocuğun kalp seslerinin ritminin düzenli olup oImaması ve dakikadaki nabız sayısı çok önemlidir.
  Çocuğun nabız sayısı dakikada 120-160 arasında değişir, 100'den az, l60'dan yüksek oluşu çocuğun durumunun tehlikede olduğunu gösterir. Annenin normal nabız sayısı dakikada 70-80 arasıdır.

  Çocuğun kalp atışları dinlenirken, kalp atışları çocuğun hareketleri, kordon üfürümü, anne aorta ve uterus arterinin atışı ile karıştırılmamalıdır.

  Vajinal Muayene

  Hasta jinekolojik muayene masasına uygun pozisyonda ve dizleri örtülü olarak yatırılır. Vajinal muayene eldivenle ve steril koşullar altında yapılır. Pelvisin iç çapları bu muayene şekli ile daha iyi saptanır ve çocuğun geliş şekli kesin olarak söylenebilir.

  Doğumun erken fazında ise spekülüm yardımı ile serviks tetkik edilir, serviks sert ve kalın ise henüz doğuma vakit vardır, yumuşamış incelmiş bir serviks ise açılmanın ve doğumun yaklaşmış olduğunun belirtisidir.

  Vajinada bir anormallik olup olmadığına bakılmalıdır. Serviksin açılmasından sonra doğum takibinde vajinal tuşe yerine rektal tuşe enfeksiyonu önleme yönünden daha yararlıdır.  Paylaş
  Anne Karnında Muayene Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hamilelik döneminde annenin ve bebeğin her türlü sağlık kontrolleri yapılarak bir sorunun olup olmadığı konusunda erken teşhis etmek ve önlemini almak mümkün.gebelikte gobekte kahverengi cizgi