Doğum Kadın ve Hamilelik Genel Bilgiler Forumundan Anne karnında gelişme geriliğinin sebepleri nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Anne karnında gelişme geriliğinin sebepleri nelerdir

  Reklam
  Anne karnında gelişme geriliğinin sebepleri nelerdir?
  %50'sinde neden belli değildir. Anneye ait nedenler;
  Hipertansiyon, alkol kullanımı, sigara kullanımı, kötü beslenme, kronik barsak hastalığı, annenin çok zayıf olması, hemoglobinopatiler, siyanotik kalp hastalığı, çoğul gebelik, radyasyona maruz kalma, pla-sental hastalık, plasental anomaliler, kronik enfeksiyonlar.


  Paylaş
  Anne karnında gelişme geriliğinin sebepleri nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bebeğe ait nedenler;
  Konjenital anomaliler, kromozom anomalileri, kronik fetal enfeksiyon

  Gelişme geriliğinde risk faktörleri nelerdir?
  Hipertansiyon, renal hastalık, kalp hastalığı, bozulmuş plasental fonksiyon, konjenital anomaliler, tekrarlayan düşük öyküsü, erken doğum tehdidi.
  Gelişme geriliğinin belirtilen nelerdir?
  Rahim büyüklüğü ve bebek, beklenenden küçüktür.
  Bebeğin içinde bulunduğu suyu (amnios) genellikle azdır.
  Bebeğin büyümesi 10. persantilin altındadır.
  Seri ölçümlerde azalmış büyüme hızı tespit edilir.
  Gelişme geriliği yapan neden ne kadar erken ortaya çıkarsa bebek o kadar çok etkilenir.
  Rahim içi sorunlar erken dönemde simetrik gelişme geriliğine, geç dönemde asimetrik gelişme geriliğine neden olur.
  Simetrik gelişme geriliğinde bebek orantılı olarak küçüktür.
  Asimetrik gelişme geriliğinde, etkilenme daha geç olmuştur ve bebeğin başının büyümesi normal kalmıştır, vücut büyümesi geri kalmıştır. 3. 3
  Bebek için riskler nelerdir?
  Fetal ölüm olabilir
  Sıklıkla erken doğum gerekir.
  Doğumda mekonyum aspirasyonu ve asfiksi daha sıktır.
  Bebekte azalmış yağ depolan düşük doğum ağırlığına ve hipoter-miye yol açar.

  Tedbir ve tedavi olarak neler yapılabilir?
  Anneye ait hastalıkların tedavisi mümkünse yapılmalıdır.
  Özel bir ilacı yoktur, oluşturan sebebe yönelik tedaviler yapılabilir.
  Tedavide amaç bebeğin hasar almadan veya en az hasarla olayı atla tmasıdır.
  Gebelikte başlayan eksik gelişmenin bebeğin gelecekteki hayatında yapabileceği rahatsızlıkları önlemeye yönelik tedbirler de alınmalıdır.bebeğin gelişmemesinin sebepleri,  bebeğin anne karnında gelişmemesinin nedenleri,  anne karnında bebek gelişmemesinin nedenleri,  gebelikte bebeğin gelişmemesinin nedenleri,  anne karnında bebek neden gelişmez,  anne karnında bebeğin gelişmemesinin sebepleri,  bebeğin gelişmemesinin nedenleri