Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Öyle Bir Tevbe Yaptı ki Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Öyle Bir Tevbe Yaptı ki

  Reklam
  Hz. Büreyde (r.a.) anlatıyor:
  Resûlullah (s.a.s.)'a, Mâiz İbnu Mâlik el-Eslemî (r.a.) gelerek:
  - Ey Allah'ın Resûlü, ben nefsime zulmettim, zinâ fazihasını işledim, beni temizlemeni istiyorum" dedi. Resûlullah (s.a.s.) onu reddetti , geri çevirip meselenin üzerine gitmedi..

  Ancak Mâiz ertesi gün tekrar geldi. Yine:
  - Ey Allah'ın Resûlü, ben zinâ fazihasını irtikab ettim!" diye ikinci sefer itirafta bulundu. Adamı ikinci sefer geri çeviren Resûlullah (s.a.s.) adamın kavmine birisini yollayarak:
  -Onun aklında bir noksanlık biliyor musunuz, normal bulmadığınız bir davranışına rastladınız mı?, diye tahkik ettirdi.
  Ancak hep beraber:
  -Biz onu gördüğümüz kadarıyla, aramızdaki sâlih kişilere denk akıl sahibi biliyoruz" dediler.

  Mâiz üçüncü sefer müracaatta bulundu. Hz. Peygamber (s.a.s.) onlara yine birini göndererek adam hakkında sordurdu. Yine ne kendinde, ne aklında bir kusur olmadığını söylediler.
  Adam dördüncü sefer müracaat edince, ona bir çukur kazdırdı. Taşlanmasını emretti ve taşlandı.
  Gâmidiye adında bir kadın da gelerek:
  - Ey Allah'ın Resûlü, beni niye reddediyorsun. Görüyorum ki, beni de Mâiz gibi geri çevirmek istiyorsun. Allah'a kasem olsun ben hamileyim de!, dedi.
  Hz. Peygamber (s.a.s.):
  -Öyle ise hayır. Sen git ve çocuğu doğurunca gel,dedi.

  Kadın gitti çocuğu doğurunca, bir beze sarılmış olarak çocukla geldi.
  -İşte çocuk, doğurdum!,dedi.
  Resûlullah (s.a.s.):
  -Git, sütten kesinceye kadar emdir, sonra gel!" buyurdu.

  Kadın gitti, o çocuğu sütten kesince çocukla birlikte geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası vardı.
  -Ey Allah'ın Resûlü, işte çocuk, sütten kestim, yemek de yedi" dedi.

  Resûlullah (s.a.s.) çocuğu alıp, Müslümanlardan birine teslim etti. Sonra bir çukur kazılmasını emir buyurdu. Göğsüne kadar derinlikte bir çukur kazıldı. Bundan sonra halka taşlamalarını emretti. Herkes taşladı. Hâlid İbnu Velid (r.a.) elinde bir taş ilerledi, başına attı. Kan yüzüne fışkırmıştı, kadına küfretti. Resûlullah (s.a.s.) Hâlid'in kadına küfrettiğini işitince:
  -Ey Hâlid ağır ol!, dedi ve ilâve etti:
  - Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zülcelâl'e kasem olsun, bu kadın öyle bir tevbe yaptı ki, şâyet alış-verişte sahtekârlık yapanlar aynı tevbe ile tevbe yapsalardı, onların bile mağfiretine yeterdi !

  Sonra Resûlullah (tekfın) emretti. Kadının üzerine namaz kıldırdı ve defnedildi.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Kaynak : Müslim, Hudud 22, (1695); Ebü Dâvud, Hudud 24, 25, (4434, 4441).


  Paylaş
  Öyle Bir Tevbe Yaptı ki Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hatalarından sonra tövbe eden kul yeni doğuş gibi tüm günahlarından arındırılmış olur. fakat zina gibi büyük günahlar karşısında ezilen kişiler bu ashabı kiram gibi cesaretli davranarak tövbelerin en güzelini yapmışlardır.