Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Büreyde bin el-Husayb'ın İslâmiyet'i Kabul Etmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Büreyde bin el-Husayb'ın İslâmiyet'i Kabul Etmesi

  Reklam
  İbn Sa'd ile İbn Abd-il Berr'in ifadelerine göre Büreyde, Beni Huzâ'a'nın bir koluna bağlıydı. Hicret sırasında Hazreti Peygamber (a.s.) Mekke'den Medine'ye giderken Büreyde kendisiyle Gamim mevkiinde gö*rüştü ve onunla beraber 80 aile müslüman oldu. İbni Hacer de "İsabe"de aynı ifadede bulunmuştur. Bu demektir ki, bu zeval daha önceden İslâmi davetin etkisinde kalmışlardı. Yoksa, yolda aniden bir buluşma neticesin*de bunların müslüman olmaları düşünülemez.


  Bu misallerden anlaşılacağı gibi, Kureyşli kâfirler ve müşrikler, Haz*reti Peygamber (a.s.) ve arkadaşları hakkıda amansız bir yalan kampanyası başlatmış olmalarına rağmen İslâmiyetin inkişâfını önleyemediler. Aksine, onların yalan kampanyası, Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmın bütün Arabis*tan'da meşhur olmasına ve bunun neticesinde halkın merak edip İslâm ca*miasına girmesine yol açtı. Kur'an-ı Kerim'in İnşirah sûresinde, "senin şa*nını da yükselttik" denilerek Kureyş'in yalan kampanyasının geri teptiği ve müslümanlara ve Rasûlullah (a.s.)"a faydalı olduğu kaydedilmiştir.
  alıntı...


  Paylaş
  Büreyde bin el-Husayb'ın İslâmiyet'i Kabul Etmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Büreyde peygamberimizle ile birlikte bir süre dolaştıktan sonra gördükleri ve duydukları karşısında şaşırır ve bu olaylardan sonra Müslüman olmaya karar verir.