Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Muaykib bin Ebi Fatımat üd-Devsi'nin İslâmiyet'i kabulü Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Muaykib bin Ebi Fatımat üd-Devsi'nin İslâmiyet'i kabulü

  Reklam
  İbni Sa'd'ın ifadesine göre Muaykib Devsi de Devs kabilesine mensuptu ve Mekke'ye gelip müslüman olmuştu.
  Bir rivayete göre Muaykib müslüman olup yurduna döndü.

  Bir başka rivayete göre Muaykib, Habeşistan'a yapılan ikinci hicrete katılmıştı.
  İbni Hacer ile İbni Abd'il-Berr, bu zâtın Mekke'de İslâmiyeti kabul etmiş kişilerden biri olduğunu kaydetmiştir.
  İbni Abd'il-Berr de Muaykib'in Habeşistan'a yapılan ikinci hicrette yer aldığını kaydetmiştir.

  alıntı...


  Paylaş
  Muaykib bin Ebi Fatımat üd-Devsi'nin İslâmiyet'i kabulü Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Muaykib, Mekke'ye gittikten sonra Müslümanlığı benimsemiş. Müslüman olduktan sonra Habeşistan'a yapılan ikinci hicrete katılma şerefine nail olmuştur.muaykib