Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Dımad'ul Ezdi'nin İslâmiyet'i kabul etmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dımad'ul Ezdi'nin İslâmiyet'i kabul etmesi

  Reklam
  Dımad'ul Ezdi'nin İslâmiyet'i Kabul Etmesi


  Dımâd, Ezd-i Şenev'e'ye mensuptu ve üfürükçülük yapardı. Hâfız İb*ni Abd-il Berr, Hâfız İbni Hacer ve Hâfız İbni Hibbân'ın ifadelerine göre Dımâd cahiliyye döneminde Hz. Muhammed (a.s.)'in arkadaşıydı.

  Müs*lim, Nesâî, Beyhakî ve İbni Sa'd'ın ifadelerine göre Dımâd memleketinden Mekke'ye geldiğinde serseriler kendisine, Hz. Muhammed (a.s.)'in (hâşâ) aklını kaçırdığını ve mecnun olduğunu söylediler. Dımâd onlardan Rasûlullah (a.s.)'ın nerede olduğunu öğrenmek istedi ve onu üfürükçülük*le iyileştirmeye çalışacağını söyledi. Mekkeli serseriler onu Rasûlullah (a.s.)'a götürdüler.


  Dımâd'ul-Ezdî kendisiyle görüşünce üfürükçülük yap*tığını ve onu tedavi etmek istediğini belirtti. Rasûlullah (a.s.) evvela kelime-yi şehâdet okudu. Allah'a hamdde bulundu ve daha sonra bazı sözler söyledi. Dımâd bu sözleri çok beğendi ve bunları üç defa tekrarlattı.
  Dımâd'ul Ezdi dedi ki: "Hayatımda böylesine ulvi bir kelâm duymadım. Ben kâhinleri dinledim. Ben şairlerin kelâmını dinledim ve ben sihirbazla*rın söylediklerini de duydum, ama böyle bir kelâma rastlamadım. Bu kelâm insanı denizin dibine götürüyor." Bunları söyledikten sonra İslâmi*yet'i kabul etti ve Rasûlullah (a.s.)'ın elini tutarak kendi adına ve kabilesi adına ona biat etti.


  Paylaş
  Dımad'ul Ezdi'nin İslâmiyet'i kabul etmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dımadul, İslamiyetten önce peygamberimizin arkadaşı olduğu bilinmektedir. Kendisi üfürükçüydü bu yüzden etkili sözleri çok iyi bilirdi. Peygamberimizden duyduğu sözlerden çok etkilenerek Müslümanlığı kabul etmiştir.