Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Zeyneb Bint Huzeyme (radiyallahu anha) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zeyneb Bint Huzeyme (radiyallahu anha)

  Reklam
  Zeyneb Bint Huzeyme (radiyallahu anha)
  «Hüzeyme´nin Kızı Zeyneb (R.Anhâ)»


  «Ona yoksulların annesi [Ümmül-Mesâkîn) denmesi, onlara karşı çok merhametli ve iyiliksever olmasından dolayıdır.»

  Hz. Hafsa´nın, Rasûlüllah (S.A.V)´in evine gelmesinden kısa bir süre sonra, ilk Kureyş´fi muhacirlerden bir şehidin hanımı olan Zey­neb Binti Huzeyme, mü´minlerin dördüncü annesi olarak oraya girdi.

  Merhametli ve yufka yürekli olduğundan kendisine «yoksulların annesi» diye isim verilmişti. Yoksullara yemek yedirir ve onlara sa­daka verirdi. Amcasının oğlu Cehm İbnu´I-Harîs el-Hilâlî´nin hanımıy­dı... Daha sonra onunla Ubeyde İbnu´I-Harîs İbn Abdi´l-Muttâlib ev­lendi. Karı koca Muhammed İbn Abdiliah´i Allah Tetâlâ´nın peygamber olarak gönderdiğini öğrenince ona gittiler ve kelime-i şehâdeti getir­diler. Böylece onlar İslâm´a ilk girenlerden oldular. Kureyş müşrikle­rinin işkencelerinden onlar da paylarını aldılar. Yesrib´e onlar da hic­ret ettiler. Ubeyde Îbnu´l-Harıs Bedîr savaşında şehit olunca, Rasûlullah (S.A.V) ona evlenme teklif etti. Zeyneb amcası Kabîsa İbn Amr el-Hilâ.lî´yi vekil tayin etti. Amcası onu Rasûlüllah´a verdi. Peygamber (S.A.V) ona dörtyüz dirhem mehir verdi. Bu hicretten otuzbir ay son­ra olmuştu.

  Zeyneb Bint Huzeyme´nin odası Hafsa Bint Ömer İbni´l-Hattab´ın odasına bitişikti. Fakat Zeyneb orada ancak sekiz ay kalabildi. Hic­ret´ten otuzdokuz ay sonra Rabîulahir ayının sonunda vefat etti. Cenaze namazını Rasûlüllah (S.A.V) .kıldırdı ve onu Saki´ya defnetti. Otuz yaşındaydı. Mü´minlerin annelerinden ilk defnedilen odur.

  Rasûlüllah´ın (S.A.V} evindeki hanımlık hayatı kısa sürmüştür. Fakat Peygamber´e (S.A.V] eş ve mü´minlerin annesi olma şerefini el­de etmesi onun için yeterlidir.

  Hem de ortaklarla uğraşmaktan çekinip yoksulların derdiyle dert­lenerek, aşın isteğin bozmadığı, kıskançlığın kırmadığı bir kanaatle Rasûlüliah [S.A.VJ´in ve mü´minlerin takdirine nail olarak... [1]

  Paylaş
  Zeyneb Bint Huzeyme (radiyallahu anha) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  yanlışlıkla iki tane ardarda açtım inşaallah sorun olmaz