Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Gelişiniz güle güle,gidişiniz güle güle her işiniz güle güle-şeyh şaban-ı veli hazretleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gelişiniz güle güle,gidişiniz güle güle her işiniz güle güle-şeyh şaban-ı veli hazretleri

  Reklam
  Şeyh Şaban_ı Veli Hazretleri
  Kastamonu “Evliyalar Şehri” olarak ün yapmıştır. 70 bin Evliyadan bahsedilmektedir.

  Başta “Şa’ban-ı Veli” olmak üzere birçok âlimden kalan eserler ve hatıralar Karadeniz’in bu güzel ilini DİN TURİZMİNDE ilgi odağı haline getirmiştir.


  Kastamonuluların dilinden düşmeyen bir söz vardır. “gelişinizde güle güle, gidişiniz de güle olsun” bu söz şeyh Şa’ban-ı Veli’ye ait olup onun hakkında birçok rivayetler anlatılmaktadır. İşte o rivayetlerden bir kaçı:

  Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Şeyh Şa’ban-ı Veli’yi hayırsever bir kadın yanına alarak evlat edinmiş onun eğitimiyle ilgilenmiştir. Mahalle mektebinden sonra İstanbul’a eğitime giden Şeyh Şa’ban-ı Veli burada iyi bir medrese eğitimi görür. Buna rağmen büyük bir arayış içindedir ve bu arayış sırasında bir gün rüyasında “Sılaya dön, kurtuluş oradadır” diye bir ses duyar. Ertesi gün birkaç molla ile yola çıkan Şeyh Şa’ban-ı Bolu’ya geldiklerinde övgüsünü çok duyduğu Hayrettin Tokadi’nin yanına gitmek ister. Gece Hayrettin Tokadi’nin dergâhının yanında konaklarken, zikir sesleri işitirler. Diğer mollalar zikir yapılan yere gitmek isterler Şeyh Şa’ban-ı Veli zikirin zincir olduğunu bağlayıcı olduğunu, bağlanabileceğini söyler. Mollalar ısrar edince zikir yapılan yere giderler. Zikir bitince diğer mollalar dergâhtan ayrılırken Şeyh Şaban ayrılmaz geceyi orada geçirir. Ertesi gün Hayrettin Tokadi’nin elini öperek dergâha girer ve 12 yıl dergâhta hem eğitim görür hem hizmet eder. Şeyh Şa’ban-ı’nın Halveti tarikatın bir üyesi olması sonradan kendi kolunu oluşturmasının başlangıcı bu efsane ile anlatılır.

  Şeyh Şa’ban-ın Kastamonu’ya gelişi de başka bir efsaneyle anlatılmaktadır.
  Şeyh Şa’ban-ı Hayrettin Tokadi Efendi’den icazet aldıktan sonra memleketi Kastamonu’ya döner. Memleketine gelince yaşlı bir çınar ağacının kovuğuna yerleşir. Kastamonu’da oturan İsa Dede Efendi bir türlü şehire gelmesini sağlayamaz. Yıllarca bu kovukta yaşadıktan sonra, ısrarlara dayanamayarak kovuktan çıkıp kente yönelir. Çınar da arkasından yürür. Bunun üzerine Şeyh Şa’ban-ı “Oldu mu ya oldu mu ya ? Ben bunca zaman sürdürdüğüm manevi sefaya seni de ortak ettim. Yaşadığım güzellikleri seninle paylaştım. Sen de şimdi benim gizlerimi ele veriyorsun “ diye ağaca sitem eder. Ağaç olduğu yerde kalır. Şeyh Şa’ban Seyit Sünnet Mescidine yerleşir. Başka bir efsaneye göre Hz.Hızır, Seyit Sünneti Efendiye vefatından 40 yıl sonra yerine oturacak bir evliyanın geleceğini müjdelemiştir. Kastamonu halkı çınar kovuğunda yaşayıp ibadetle vaktini geçiren ve keramet ehli olduğu belli olan bu zatın müjdelenen evliya olduğunu anlamıştır.

  Şeyh Şa’ban’ın öğrencilerinden olan Muhyiddin Efendi’nin anlattığı rivayet edilen bir efsaneye göre, Şeyh Şa’ban öğrencileriyle ders yaparken bir adam huzura gelir. “Efendim, yol üzerinde bir değirmenimiz vardı. Bir arkadaşımla değirmenin taşını değiştirecektik. Yeni taşı kaldırdık tam koyacakken derenin dibine yuvarlandı. Dereden tekrar çıkarıp yerine koymamız mümkün değildi. Çünkü taş çok ağırdı. Ne yapacağımızı düşünüp dururken, hatırımıza siz geldiniz ve – Yetiş ey Şaban-ı Veli Hazretleri, diye imdat istedik. O an bir el değirmenin taşını aşağıdan aldığı gibi getirip yerine koydu. İşte orada gördüğüm el ile bu öptüğüm el aynı eldir” demiştir.


  Paylaş
  Gelişiniz güle güle,gidişiniz güle güle her işiniz güle güle-şeyh şaban-ı veli hazretleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir çok peygamber alim ve şeyleirn hayatlarına bakıldığında küçükken anne ve babalarını kaybettileri görülür.Bu onların erken yaşlarda olgunlaşıp hayatı erken anlamalarını sağlamıştır. Şa'banı veli de kendini erken yaşlarda geliştirerek insanlara faydalaı olmayı amaçlamıştır.gelişiniz güle güle gidişiniz güle güle her işiniz güle güle,  gelisiniz gule gule,  gelişiniz güle güle gidişiniz güle güle,  gelişiniz güle güle,  gelişin gule gidisin gule her isin gule,  şeyh şabanı veli gelişiniz gule gule,  her isiniz gule gule