Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Hadislerden ve Sahabelerden Öyküler Forumundan Allah’ın Anılması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah’ın Anılması

  Reklam
  Sahabilerin Zikre İstekli Olmaları ve Başkalarını da Teşvik Etmeleri. Ashâb-ı Kirâm Sabah-Akşam, Gece-Gündüz Allah’ın Zikrine Devam Etmeleri.  1. FASIL: Hz. PEYGAMBER’İN MÜSLÜMANLARI ALLAH’IN ZİKRİNE TEŞVİK ETMELERİ  Hz. Peygamber’in “Zikreden Bir Dil Edininiz!” Buyurmaları


  - Sevban (r.a.) şöyle anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber’le birlikte bir yere gidiyorduk. O günlerde de altın ve gümüş hakkında âyet nâzil olmuştu. Yolda muhacirler kendi aralarında
  “Peki bunlar kötülendiğine göre hangi mallar hayırlıdır bunu nasıl bileceğiz?” diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Ömer
  “İsterseniz ben bunu sizin için Hz. Peygamber’den öğreneyim!” dedi. Onlar da
  “Çok iyi olur” dediler. Ömer (r.a.) Hz. Peygamber’in yanına gitti. Ben de devemi hızlandırarak onu takip ettim. Hz. Ömer yanına vardığında Hz. Peygamber’e
  “Ey Allah’ın Rasûlü! Muhacirler altın ve gümüş hakkındaki âyetten bahisle hangi malların hayırlı olduğunu öğrenmek istiyorlar!” dedi. O da
  “Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, mü’min ve imanı hususunda kendilerine yardımcı olabilecek bir hanım edinmeye çalışsınlar” buyurdular.[1]
  - Sevban (r.a.) şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdular: “Ahiret için kendilerine yardımcı olacak bir kadın edinsinler”.
  - “Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda (zekat ve sadakalarını vermeyerek) harcamayanlara pek acıklı bir azabı müjdele!” (Tevbe: 9/34) âyet-i kerimesi nâzil olduğunda Hz. Peygamber
  “Altın ve gümüş helak olsun!” buyurdular ve bu sözü üç kere tekrarladılar. Bu sözler sahabilere çok ağır geldi ve kendi aralarında
  “Peki biz hangi malları edinelim?” diye konuşmaya başladılar. Bunu üzerine Hz. Ömer
  “İsterseniz gidip bunu sizin için Hz. Peygamber’e sorayım” dedi.[2]

  [1] Ebu Nuaym, Hilye I/182; Hadisi İmam Ahmet, Tirmizi ve İbn Mâce de rivâyet etmişlerdir.

  [2] İbn Kesir, Tefsir II/351 (Abdurrezzak, Hz. Ali’den).
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/7.


  Paylaş
  Allah’ın Anılması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da israfı bulunmaktadır. Dillendirilen tek bir şeyin israfı olmaz. O da Allahu tealanın zikredilmesidir. Peygamber efendimiz de zikreden bir dil edinin buyurmaktadır.