Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Seferde Okunacak Dualar Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Seferde Okunacak Dualar Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1821
  Ravi:
  Tanım: İmam Malik'e ulaştığına göre Hz. Peygamber (sav) sefer arzusuyla ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: "Bismillah! Allahım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allahım, bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allahım, yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve ailede vukua gelecek kötü manzaralardan sana sığınıyorum".
  Kaynak: Muvatta, İsti'zan 34, (2,977)

  Hadis No : 1822
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav), seferden dönerken, uğradığı her tümsekte üç kere tekbir getirir, arkadan da: "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. (Allah'tan başka ilah yoktur. O tekdir, ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır. O herşeye kadirdir) dönüyoruz, tevbe ediyoruz, kulluk ediyoruz, secde ediyoruz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah va'dinde sadık oldu, kuluna yardım etti. (Hendek Harbi'nde) müttefik orduları tek başına helak etti" derdi.
  Kaynak: Buhari, Da'avat 52, Ömer 12, Cihad 133, 197, Megazi 29; Müslim, Hacc 428, (1344); Muvatta, Hacc 243,


  Hadis No : 1823
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Bir adam Hz. Peygamber (sav)'e: "Ey Allah'ın Resulü, ben sefere çıkmak istiyorum, bana tavsiyede bulun!" diye talepte bulundu. Efendimiz: "Sana Allah'tan korkmanı ve (yol boyu aştığın) her tepenin başında tekbir getirmeni tavsiye ediyorum!" buyurdu. Adam döneceği sırada şu duada bulundu: "Allah'ım! Ona uzaklığı dür, yolculuğu kolay kıl."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 47, (3441)


  Hadis No : 1824
  Ravi: Abdullah el-Hatmi
  Tanım: Resulullah (sav) birisiyle vedalaştı mı şöyle derdi: "Dininizi, emanetinizi ve işlerinizin akibetini Allah'ın muhafazasına bırakıyorum."
  Kaynak: Ebu Davud, Cihad 80 (2600); Tirmizi, Da'avat 45, (3439)

  Hadis No : 1825
  Ravi: Abdullah İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav) seferde iken gece olunca şu duayı okurdu: "Ey arz, benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanların da, sende yaratılmış olanların da, senin üzerinde yürüyenlerin de şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve bu beldede ikamet eden (insilerin ve cinni)lerin, iblis'in ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım."
  Kaynak: Ebu Davud, Cihad 80, (2603)


  Hadis No : 1826
  Ravi: Havle Bintu Hakim
  Tanım: Resulullah (sav) efendimiz buyurmuşlardır ki: "Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez: "Eüzü bi-kelimatillahi't'tammat min şerri ma halaka. (Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum.)"
  Kaynak: Müslim, 54, (2708); Muvatta, İsti'zan 34 (2,978); Tirmizi, Da'avat 41, (3433)


  Paylaş
  Seferde Okunacak Dualar Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sefere çıkmadan önce iki rekat namaz kılınması iyidir. Seferde iken dua ederek sefer sırasında insanın başına gelebilecek her türlü kötülüklerden uzak tutması için Allah'tan yardım dilenmeli.