Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1858
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) dua ederken şunu söylerdi: "Allahım, dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir, Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) kıl."
  Kaynak: Müslim, Zikr 71, (2720)


  Hadis No : 1859
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah'ın duasının çoğu: "Allahümme atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve kına azabe'n-nar. (Allahım bize dünyada da bir hayır, ahirette de bir hayır ver, bizi cehennem azabından koru" idi.
  Kaynak: Buhari, Da'avat 55, Tefsir, Bakara 36; Müslim, Zikr 26, (2690); Ebu Davud, Salat 381, (1519)


  Hadis No : 1860
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim cenneti üç kere isterse, cennet: "Allah'ım onu cennete koy" der. Kim Allah'tan üç sefer ateşe karşı koruma taleb ederse, cehennem: "Allah'ım onu ateşten koru" der."
  Kaynak: Tirmizi, Cennet 27, (2575); Nesai, İstiaze 56, (8, 279); İbnu Mace, Zühd 39, (4340)


  Hadis No : 1861
  Ravi: Ali
  Tanım: Anlattığına göre, "Bir mükateb ona gelerek: "Kitabet borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et" dedi. Ona şu cevabı verdi: "Sana, Resulullah (sav)'ın bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. (Onu okuduğun takdirde) Sıyr dağı kadar borcun da olsa, Allah onu sana bedel öder. Şöyle diyeceksin: "Allah'ım, yeterince helalinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 121, (3558)


  Paylaş
  Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  kişi Allah ile birlikte olmak istedikten sonra herhangi bir isteği bir ihtiyacı derdi tasası olmadan da buluşma vakti dışında yani namaz dışında da buluşup onunla zaman geçirilebilir.herhangi bir vakte bagli olmayan dualar