Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Giyinme Ve Yemek Duaları Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Giyinme Ve Yemek Duaları Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1836
  Ravi: el-Hudri
  Tanım: Hz. Peygamber (sav) elbiseyi yenilediği zaman şu duayı okurdu: "Allahım! Hamd sanadır. -(giydiği şey ne ise) ismen söyleyerek- Bunu bana sen giydirdin. Bunun hayırlı olmasını, yapılış gayesine uygun olmasını diliyor, şerrinden ve yapılış gayesine uygun olmamasından da sana sığınıyorum."
  Kaynak: Ebu Davud, Libas 1, (4020); Tirmizi, Libas 29, (1767)


  Hadis No : 1837
  Ravi: Ebu Ümame
  Tanım: İbnu Ömer (ra) yeni bir elbise giymişti ve şöyle dua etti: "Avretimi örtebileceğim ve hayatta güzellik sağlayabileceğim bir elbise giydiren Allah'a hamd olsun." Sonra şunu söyledi: "Ben Resulullah (sav)'ı dinledim: "Kim yeni bir elbise giyer, böyle söyler, daha sonra da eskittiği elbiseyi tasadduk ederse, sağken de öldükten sonra da Allah'ın himayesi, hıfzı ve örtmesi altında olur."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 119, (3555); İbnu Mace, Libas 2, (3557)


  Hadis No : 1838
  Ravi: Ebu Said
  Tanım: Hz. Peygamber (sav) bir şey yeyip içti mi şu duayı okurdu: "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 75, (3453); Ebu Davud, Et'ıme 53, (3850); İbnu Mace, Et'ıme 16, (3283)


  Hadis No : 1839
  Ravi: Muaz İbnu Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir şey yer ve: "Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur". (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "Kim bir elbise giyer ve: "Bunu bana giydirip, tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun" derse geçmiş ve gelecek günahları affedilir.")
  Kaynak: Ebu Davud, Libas 1, (4023); Tirmizi, Da'avat 75, (3454); İbnu Mace, Et'ıme 16, (3285)


  Hadis No : 1840
  Ravi: Muaz İbnu Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhakkak ki Allah, kulun bir şey yiyip hamdetmesinden veya bir şey içip hamdetmesinden razı olur."
  Kaynak: Müslim, Zikr 89, (2734); Tirmizi, Et'ıme 18, (1817)

  Hadis No : 1841
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) Sa'd İbnu Ubade'nin yanında ekmek ve zeytinyağı yemişti. Sonunda şöyle bir dua buyurdu: "Yanınızda oruçlular yemek yesin, yemeğinizden ebrarlar yesin, üzerinize melekler dua etsin." (Ebu Davud'un Hz. Cabir (ra)'den kaydettiği diğer bir rivayette şöyle denir: "Ebu'l-Heysem bir yemek hazırladı, Resulullah (sav)'ı ve Ashabını (ra) davet etti. Hz. Peygamber yemekten kalkınca: "Kardeşinizi mükafaatlandırın buyurdu. Ashab: "Mükafaatı da ne?" diye sordular, Efendimiz: "Kişinin evine girilip yemeği yendi, içeceği içildi mi ev sahibi için dua edilir, işte bu onun mükafaatıdır" cevabını verdi.)
  Kaynak: Ebu Davud, Et'ıme 55, (3854)


  Paylaş
  Giyinme Ve Yemek Duaları Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yemek yemeden önce besmele çekmek yemek bittikten sonra hamd ve şükür ederek Allah'ın verdiği nimetler için teşekkür edilir ve olmayan kişilere de nasip olması için dua ederiz.yemek duası hadis,  yemek duası ile ilgili hadisler,  hadislerle yemek dualari