Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Akşam Ve Sabah Yapılacak Dualar Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Akşam Ve Sabah Yapılacak Dualar Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1805
  Ravi: İbnu Mes'ud
  Tanım: Resulullah (sav) akşam olunca şu duayı okurdu: "Elhamdülillah geceye erdik. Mülk de, Allah için geceye erdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamdler O'nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı senden taleb ediyorum. Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerlerden sana sığınıyorum. Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınıyorum!" İbnu Mes'ud (ra) devamla, Resulullah (sav)'ın sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi: "Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha erdi".
  Kaynak: Müslim, Zikr 75, (2723); Tirmizi, Da'avat 13, (3387); Ebu Davud, Edeb 110, (5071)


  Hadis No : 1806
  Ravi: Ebu Selam
  Tanım: Ebu Selam, Hz. Enes (ra)'ten naklediyor: "Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim akşama ve sabaha erdiği zaman: "Rabb olarak Allah'a, din olarak İslama, resul olarak Muhammed (sav)'e razı olduk" derse onu razı etmek de Allah üzerine bir hak olmuştur". (Rezin bu duaya: "Kıyamet günü" ifadesini ilave etmiştir.)
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 110, (5072); İbnu Mace, Dua 14, (3870)


  Hadis No : 1807
  Ravi: Abdullah İbnu Gannam el-Beyazi
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabaha erdiği zaman: "Allahım, benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimet sabaha ermişse bu sendendir. Sen birsin, ortağın yoktur, hamdler sanadır, şükür sanadır" derse, o günkü şükür borcunu ödemiştir. Kim de aynı şeyler akşama erince söylerse o da o geceki şükür borcunu eda eder".
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 110, (5073)


  Paylaş
  Akşam Ve Sabah Yapılacak Dualar Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gündüz vaktini dünya telaşı iş gücün ardından akşama ermenin şükrünü eda edebilmek için Allah'ın huzuruna varılır. Verdiği nimetlerden dolayı şükür ederek Allah'a olan borcunu elinden geldiğiince ödemiş olur.sabah duası hadis,  akşamla ilgili hadisler,  akşamla ilgili dini sözler,  SABAH DUASI HADİS,  SABAH DUASI HAKKINDA HADİS