Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Hz. Ömer’in Bir Kişiye Dua Âdâbını Öğretmesi ve İbn Mes’ud’un Seher Vaktinde Dua Etme Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Ömer’in Bir Kişiye Dua Âdâbını Öğretmesi ve İbn Mes’ud’un Seher Vaktinde Dua Etme

  Reklam
  Hz. Ömer’in Bir Kişiye Dua Âdâbını Öğretmesi ve İbn Mes’ud’un Seher Vaktinde Dua Etmeleri


  - Hz. Ömer bir gün adamın birinin fitneden Allah’a sığındığını duydu. Bunun üzerine ona
  “Ben senin bu duandan Rabb’ine sığınıyorum. Sen Allah Teâlâ’ya sana mal ve çoluk-çocuk vermemesi için mi dua ediyorsun?” dedi. Bir başka rivâyette ise şunları söylemiştir: “Sen Allah’ın sana mal ve çocuklar vermesini istemiyor musun? Fitneden Allah’a sığınmak istediğinizde onun insanı sapıklığa ve kötü yola sevkedenlerinden sığınınız!.”[1]
  - Muhârib b. Disâr’in amcası şöyle anlatıyor: Bir gün seher vaktinde Abduhlah b. Mes’ud’un evinin yanından geçiyordum. Onun şöyle dua ettiğini duydum.
  “Ey Allah’ım! Beni çağırdın, bunun için dergahına geldim. Emrettin, sana itaat ettim. Şu seher vaktinde günahlarımı bağışla!”. Daha sonra kendisiyle karşılaştığımda ona
  “Seher vaktinde söylediklerini işittim” dedim. Bunun üzerine o
  “Yakub (a.s.) da “Bize af talebinde bulun!” diyen çocuklarının bu isteğini seher vaktinde yerine getirmişti” dedi.[2]

  [1] Kenz I/289 (İbn Şeybe ve Ebu Ubeyd’den).

  [2] Heysemi X/155 (Taberani, Muharib b. Disar’dan). İbn Mes’ud’un bahsettiği olay Yusuf Sûresi’nin 97-98. âyetlerinde anlatılmaktadır: “Yâkub’un oğullar) “Ey babacığım! Bizim için (Allah’tan) günahlarımızın affını dile!” dediler. O (Yakub) da ‘Sizin için Rabb’imden af dileceğim’ dedi”.
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/74-75.


  Paylaş
  Hz. Ömer’in Bir Kişiye Dua Âdâbını Öğretmesi ve İbn Mes’ud’un Seher Vaktinde Dua Etme Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Güneş doğduğu vakit ve güneşin batacağı zamanlarda duanın kabul olacağı rivayet edilmektedir. Bu anlarda herkes işinde gücünde ya da uykuda olurken Allah ile buluşmak güzel davranışlardandır.