Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Hadîs-i Şerifler Işığında Günlük Duâlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadîs-i Şerifler Işığında Günlük Duâlar

  Reklam
  Hadîs-i Şerifler Işığında Günlük Duâlar  - Sabah-akşam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur [Ebu Davud]

  - Sabah-akşam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur [İ Mâce]

  - Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder O gün ölürse şehit olur Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur [Tirmizî]

  - Şirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a'lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a'lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun! [İ Ahmed]

  - Sabah-akşam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir [Beyhekî]

  - "Allahümme ma esbaha bî min ni'metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr" duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur [Akşam "esbaha" yerine "emsâ" denir]

  - Sabah-akşam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur [Nesâî]

  - Bir kimse, sabah-akşam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz [Deylemî]

  - Evden çıkarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır [Tirmizî]

  - Lâ havle okumak, doksandokuz derde devadır Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır [Ebû Nuaym]

  - İmam-ı Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi [Tefsir-i Mazherî]

  - Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur [Taberânî]

  - Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba'delmevt" okuyan şehit olarak ölür [Redd-ül Muhtar]

  - Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her şey için yeterlidir Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir [Şir'a]

  - Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez [T Kurtubî]

  - Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder [Eyoğul İlmihâli]

  İstiğfâra devam etmek

  - İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır [İbni Mâce]

  - İstiğfâr olarak "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır

  - Günde yüz kere "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar [Taberânî]

  - Bir yere gelen, "Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka" okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez [Müslim]

  - Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır [Şir'a]

  - Yatağa girince 3 defa "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur [Tirmizî]
  Paylaş
  Hadîs-i Şerifler Işığında Günlük Duâlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Günün her saatinde başa gelecek veya gelen her türlü kötülükler için sağlık sorunları musibetler için peygamber efendimizin duaları bulunmaktadır. Bunlar bizler için değerli dualardır.