Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Peygamberimizden En Güzel Dualar Ve Zikirler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimizden En Güzel Dualar Ve Zikirler

  Reklam
  Peygamberimizden En Güzel Dualar Ve Zikirler

  Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibâdetlerin özüdür. X)uâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır. Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Duâ, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder.
  Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kal­kandır. Belâların etkisini azaltır, Allah'ın kaderini hafifletir.
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü'-minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür[1] buyur­maktadır.[2]


  Âyet Ve Hadislere Göre Duâ Etmenin Usul Ve Âdabı


  Duâ, mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayı Peygamberi­mizin yaptığı ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır:
  1- Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir.[3]
  2- Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır .[4]
  3- Duaya eûzü-besmele, Allah'a hamd ve Peygamberimize salât ve se­lâm İle başlanmalıdır.'[5]
  4- Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.
  5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamah ve acele edilmemeli­dir. Zîra, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle müjdelemektedir: "Yeryüzünde Allah'a duâ eden her bir mü'minin Allah (c.c) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur..."[6] Duâ eden, duasının ya­rarını ya hayatında, ya da âhirette muhakkak görür.
  6- Duâ ihlasla ve İsrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlüllah (s.a.v.) üçer de­fa duasını tekrar ederdi. [7]
  7- Diğer müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmama-lıdır. Ailesine, çoluk-cocuğuna ve malına beddua etmemelidir.[8]
  8- İslama aykırı isteklerde bulunulmamahdır.
  9- Duâ esnasında bağınp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterile­rinde bulunulmamahdır. Baş göğe dikilmemeli, Allah'a yalvarman, O'-ndan korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden velîden değil bizzat Allah'tan istenmelidir.'[9]
  10- Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonra (seher vakti) yapılacak duâ müstecap olacak duaların başındadır.[10]
  11- Ezanla farz namaz için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar, makbul dualardır.[11]
  12- Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır.[12]
  13- Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır.'[13]
  14- Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Mîraç, Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.
  15- Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna du­ası makbul dualardır."[14]
  16- Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramhmn duası ve bir müslümanın diğer müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makul dualardır.
  17- Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini se­verse, genişlik zamanında çok duâ etmelidir.'[15]
  18- Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen dualarla duâ edilmelidir.
  19- Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul oluna­cağı inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istedi­ğini bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir."[16]
  20- Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah'a hamd ve resu­lüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.
  21- Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.
  Yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde duâ edildiğinde Cenabı Hak, isteye­nin, duâ edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur'am Kerim'in Bakara Suresinin 186. ayetinde açıkça beyan etmektedir.
  Kul, kendisine en yakın olarak Allah'ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır...
  Duanın kabulü ve Allah'ın rızasını almak için, hayatımızı İslam'a göre düzenlemeli ve yaşamalıyız ki, Allah'tan istemeye yüzümüz olsun...
  UYSAL KİTABEVİ


  Paylaş
  Peygamberimizden En Güzel Dualar Ve Zikirler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Güzel paylaşımın için Teşekkürler Zehra

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü'-minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür[1] buyur-maktadır.[2]peygamberimiz yaptığı zikirler,  en güzel zikirler,  makbul zikirler,  peygamberimizin güzel dualar,  en zikirler,  peygamberimizin yaptığı güzel dualar,  en güzel dualar ve hadisler