Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Günahları affettiren dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Günahları affettiren dualar

  Reklam
  Hadislerde Dua icinde Günahları affettiren dualar konusu , Günahları affettiren dualar

  Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste,'ın Resulü şöyle buyurmuştur:

  "Her kim namazın peşinden,33 defa SÜBHANALLAH,33 defa ELHAMDÜLİLLAH,33 defa ALLAHÜEKBER der,yüzüncüyü de LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEHU LEHÜ-L MÜLKÜ VE LEHÜ-L HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR,diyerek tamamlarsa,denizlerin köpüğü kadar günahı olsa, mağfiret olunur."
  Yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste,Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
  "Sabah ve akşam yüz defa,Sübhanellahi ve bi hamdihi diyen kimsenin günahları,denizlerin köpüğünden çok olsa bile mağfiret olunur."

  Abdullah bin Amr bin As'dan rivayet olunan hadiste,Resulü Ekrem buyurdu:
  "Her kim,La ilahe illallahü vallahü ekber.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse,günahları denizlerin köpüğü kadar da olsa mağfiret olunur."
  Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste,Hz.Peygamber şöyle buyurdu:
  "Farz namazların peşinden yüz defa Sübhanellah,yüz defa La ilahe illallah,yüz defa ü Ekber diyen kimsenin günahları,deniz köpüğünden çok olsa bile affedilir."
  Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste:
  "Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah,yüz defa La ilahe illallah,yüz defa da ü Ekber diyen kimsenin günahları köpükler kadar da olsa affolunur."
  Yine bir hadiste:
  "Akşamlayin yatağına vardığın zaman:La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber('tan başka hiçbir ilah yoktur.Mülk O'nundur.Hamd O'nadır.O herşeye kadirdir.Yüce ve büyük olan 'ın yardımı olmadıkça,günahtan dönüş ve ibadet yapmaya kuvvet yoktur.'ı tesbih eder ve O'na hamdederim.O'ndan başka hiçbir ilah yoktur.Ve en büyük 'tır.)diyen kimsenin,denizlerin köpüğü kadar da günahı olsa affedilir."buyurdular.
  Muaz b.Enes 'den rivayet edilen hadiste buyruldu:
  "Sabah namazını bitirdikten sonra,namaz kıldığı yerde(kerahat vakti çıkıncaya kadar)oturup zikir ve dua ile meşgul olarak iki rekat kuşluk namazı kılan kimsenin günahları,deniz köpüğü kadar da olsa affolunur."
  Muaz b.Cebel'den rivayet edilen hadiste buyruldu:
  "Sabah ve ikindi namazından sonra üç defa Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etübu ileyh(Kendisinden başka hak ilah olmayan,ezeli hayat ile dipdiri olup yarattıklarını her an gözetip duran Ulu 'tan mağfiret diler,O'na sığınırım.) diyen kimsenin günahları,deniz köpüğü kadar da olsa mağfiret olunur."
  "Her kim kuşluk namazına devam ederse,günahları köpükler kadar da olsa affolunur."
  "La ilahe illallahü vel hamdü lillahi ve la havle ve la kuvvete illa billah('tan başka hiç bir ilah yoktur.Bütün hamd ve senalar 'a aittir.Günahlardan dönmek ve 'a ibadet etme kuvveti ancak 'ın yardımıyla olur) diyen kimsenin günahları,köpüklerden çok bile olsa affolunur."
  Hz.Aişe'den rivayet edilen hadiste:
  "Sabahleyin uykusundan uyandığı zaman La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir(Tek olan 'tan başka hiç bir ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır,O her şeye kadirdir.)diyen kimsenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır."buyruldu.
  Enes'ten rivayet edilen hadiste buyruldu:
  "Cuma günü sabah namazından önce,üç defa Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh,diyen kimsenin günahları köpükler kadar da olsaaffolunur."
  Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadiste Peygamberimiz buyurdu:
  "Müslüman bir kimse ,din kardeşi ile karşılaştığında,musahafa yapmak için onun elini tutarsa,-şiddetli rüzgarın estiği birgünde,ağacın kuru yapraklarının dökülmesi gibi-her ikisinin de günahları dökülür.Bu iki kimsenin günahları denizi köpüğü kadar da olsa affolunur."
  Ebu Zer Gıfari'den rivayet edilen hadiste buyruldu:
  "Her kim,ü ekber ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vahdehu la,şerike lehu vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim den ibaret olan bu kelimeleri , her namazın ardından yüzer defa okursa,günahları köpükler kadar da olsa affolunur."  Paylaş
  Günahları affettiren dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Günah işlendikten sonra pişmanlık duymak ve bu pişmanlığı içten içe yaşayarak dua etmek gerekir. Af dilemek bir kereliğine mahsus olmamalıdır tövbede ısrarcı olmak gerekir.günahları affettiren dua