Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Helaya girerken çıkarken okunacak duâ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Helaya girerken çıkarken okunacak duâ

  Reklam
  Helaya girerken çıkarken okunacak duâ  Tuvalete gideceği sırada okunur:

  “Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’ş-şeytâni’r-racîm” (Allahım, pislikten, kötü, kovulmuş şeytandan sana sığınırım.)

  Tuvaletten çıkınca şu dua okunur:

  “Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ yenfeunî subhaneke ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren şeyi benden gideren, bana yararlı olanı bende bırakan Allah’a hamdolsun. Yücesin Rabbim, mağfiretine sığınıyorum, Rabbimiz, dönüş sanadır.)

  Hadîs-i şerîfde: “Cin ve şeytanlar halâda insanları ifsâd ve eziyyet için beklerler. Sizden biriniz halâya girerken Eûzü billâhi minel hubüsi vel habâis desin” buyuruldu.


  Paylaş
  Helaya girerken çıkarken okunacak duâ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Helada cinler ve şeytanların bulunduğu bilinmektedir. Bizlere zarar vermemeleri için peygamber efendimizin okumamızı tavsiye ettiği iki dua vardır. Hem girerken hem çıkarken okunmaktadır.