Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Teheccüd namazından sonra okunacak duâ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Teheccüd namazından sonra okunacak duâ

  Reklam
  Teheccüd namazından sonra okunacak duâ


  Hz. Peygamberin, teheccüd namazına kalktığı zaman okuduğu duâ:

  İbni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazına kalktığı zaman şu duayı okuduğunu bildirmiştir:

  Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-cennetu hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ve’s-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’ğfir lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe ğayruke velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(58)  Paylaş
  Teheccüd namazından sonra okunacak duâ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Teheccüd namazı diğer adıyla gece namazının farzı çok büyüktür. Herkesin uyuduğu saatlerde gösterişten uzak olduğu için samimi bir şekilde Allah'ın huzuruna varma saatidir. Yok mu benden isteği olan diyen rabbimize karşılık vermektir.