Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Cenaze defin esnasında okunacak dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cenaze defin esnasında okunacak dua

  Reklam
  Cenaze defin esnasında okunacak dua  Defin esnasında şu yedi sûreyi ve bu duâyı okumak müstehabdır. Bu sûreleri hasta üzerine okumak da müstehabdır. Bu yedi sûre, Fâtiha, Muavvizeteyn (Kul eûzüler), İhlâs, İzâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve İnnâ enzelnâhü sûreleridir. Duâ ise şudur: “Allahümme innî es’elüke bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kıvâmüddîn. Ve es’elüke bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile. Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vağfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” ( Definden sonra verilecek telkinin metni (61)’de)


  Paylaş
  Cenaze defin esnasında okunacak dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mezarda kimin nasıl karşılanacağı bilinmez çok iyi bilinen belki kötü kötü bilinen belki iyidir. Müslümanlar iyiye yorarak duasını eksik etmemeli onun için Allah'tan rahmet dilemelidir.taziyeye gidildiğinde okunacak,  Defin den sonra dua Örnek