Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Tevhid duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tevhid duası

  Reklam
  Tevhid duâsı  Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)  Paylaş
  Tevhid duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tevhid kelimesi vahid kelimesinden gelmektedir. Yani Allah'ın birliğini, tek olduğunu tasdik edilmesi, onun ortağının olmaması gibi anlamlar içermektedir.