Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Nerede, Ne zaman Hangi Duaları Okumalıyız…. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nerede, Ne zaman Hangi Duaları Okumalıyız….

  Reklam
  De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!” [Furkan 77]
  Efendimiz (sav) sahabelerine dönerek;
  “Allah’a günahsız dillerle dua edin” buyurdu. Efendimizin bu sözünü işiten sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü, bu nasıl mümkün olabilir?” diye sordular. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: “Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir”
  “Rabbinize alçak gönüllüce ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” [Araf 55]

  “Gerçek dua ancak o’nadır. O’ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.” [Rad 14]
  Dua şartlarına uygun yapılmalıdır. Peygamber Efendimiz (sav); Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. “Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz” buyurmuştur.

  Acele etmediğiniz müddetçe her birinizin duası kabul edilir

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: “Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi.” [Müslim]
  Babanın duası, peygamberin ümmetine duası gibidir
  “Ananın, babanın çocuğuna olan ve mazlumun, zalime olan bedduaları, reddolunmaz.”
  Peygamber Efendimiz, “Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir” buyurdu. Yani babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibi kabul olunur.

  Annenin duası daha çabuk kabul olunur
  Aynı şekilde anne de, çocuğuna hayır ile dua etmelidir. Resulullah (sav) Efendimiz; “Annenin duası, daha çabuk kabul olunur” buyurdu. Ya Resulullah, acaba neden? Dediler. “Çünkü ana, babadan daha merhametlidir. Merhametin duası sakıt olmaz” buyurdu.
  Peygamberimizin duaları
  Efendimiz sabah kalkınca bu duayı okurdu “Allah’ım! Senin yardımınla sabaha girdik, Senin yardımınla akşama kavuştuk, Senin yardımınla diriliyor ve Senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.” (Ebu Davud)
  Akşam olunca
  İbn-i Mesud’un rivayetiyle, Resulullah (sav) akşam olunca şu duayı okurdu: “Elhamdülillah geceye erdik. Mülk de, Allah için geceye erdi. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamdler O’nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı Senden talep ediyorum. Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerlerden Sana sığınıyorum. Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden Sana sığınıyorum. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından Sana sığınıyorum!”
  İbnu Mes’ud (ra) devamla, Resulullah (sav)’ın sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi: “Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha erdi.”
  Yemekten Sonra
  “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslâm üzere bulunduran Allah’a hamd olsun.” (Ebu Davud)
  Elbise giyerken
  “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.” (Tirmizi)
  Su içerken
  “Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.” (Ebu Nuaym)
  Aynaya bakarken
  “Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleştir.” (İbnnüs’sünni)
  Uyumadan önce
  “Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allah’ım!” (Buhari)
  Zalime beddua edilebilir
  Bir Müslüman’ın kâfir olması için dua edenin kendisi kâfir olur. Zalimden başkasına beddua etmek haramdır. Zalime, zulmü kadar beddua etmek caiz olur. Caiz olan bir şeyin miktarı, özrün miktarı kadar olur.
  Mazlumun duası
  Mazlumun bedduasından sakınılması gerekir. Zulüm ateşi ile karşı karşıya gelen kimsenin içi yanar, beddua yapmak zorunda kalır.
  Ebüdderdâ hazretleri buyurdu ki: “Mazlumun bedduasından, ahından ve yetimin gözyaşlarından sakının. Çünkü insanlar rahat uykuda iken onlar dert, sıkıntı, üzüntü içindedirler”
  Hz. Âişe (ra)’den rivayetle: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her kim, kendine zulmedene beddua ederse, ondan intikamını (dünyada) almış olur.”
  Evden çıkarken
  Ümmü Seleme Validemizin rivayetiyle, Resulullah (sav) evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu: “Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım! Zillete düşmekten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından Sana sığınırız”
  Eve girerken
  Ebu Mail Eş’ari’nin rivayetiyle Resulullah evlerine girerken şöyle buyururdu: “Allah’ım! Her giriş ve çıkışımda Senden hayır diliyorum. Allah’ın adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.”


  Paylaş
  Nerede, Ne zaman Hangi Duaları Okumalıyız…. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dinimizin güzelliklerini saymakla bitiremeyiz. Bunlardan bir tanesi de her an kendimizi kötü hissettiğimizde veya sıkıntı dert başa geldiğinde bir kalkan gibi Allah'ın korumasını ister bu tür belalardan Allah'a sığınırız.hangi duayı ne zaman okumalıyız,  zalimden intikam almak için dua,  hangi duaları okumalıyı,  nerde ne zaman hangi sureyi okumaliyiz,  intikam almak icin hangi dua,  hangiduvalarcokokumaliyiz,  nerelerde dua edilir