Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Her Gecenin İkinci Yarısında Dua Ve İstiğfar Etmenin Fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Her Gecenin İkinci Yarısında Dua Ve İstiğfar Etmenin Fazileti

  Reklam
  Her Gecenin İkinci Yarısında Dua Ve İstiğfar Etmenin Fazileti


  279- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Gecenin son üçte biri ka-lınca, Rabbımız (Allah'ın rahmeti) aşağıda semaya iner derki: Yok mu bana duâ eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, istediğini vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen, onu bağışlayayım!..." Müs-lim'in rivayeti de şöyle:
  "Allah Sübhânehu ve Teâlâ'nm rahmet ve melekleri), her gecenin ilk üçte biri geçince aşağı semâya inip der ki: Ben Melik'im, ben Melik'im (her şeyin sahibi ve mutasarrıfıyım). Kim var bana duâ eden, duasını ka-bul edeyim, kim var benden isteyen, istediğini vereyim. Benden mağfiret dileyen kim var, onu bağışlayayım!.. Fecir aydmlamncaya kadar böyle
  devam eder." Bir rivayette de: "Gecenin bir kısmı veya üçte ikisi geçince" şeklindedir.[104]
  280- Amr ibn Abese' (radıyallahu Anh) den rivayet edildiğine göre, kendisi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu işit-miştir:
  Allah'ın rahmetinin kula en yakın olduğu zaman, gecenin son vakti-dir. Bu saatte Allah Tealâ'yi zikredenlerden olmaya gücün yetiyorsa, ol (bunu yap)."[105]  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Her Gecenin İkinci Yarısında Dua Ve İstiğfar Etmenin Fazileti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yok mu benden bir isteği dileği olan diye buyuran rabbim gece saatlerini ihya etmemizi istemektedir. Teheccüd namazını kılarak dua ile süsleyerek eda etmek peygamberimizin de yaptığı ibadetlerdendir.