Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Rüyasında Sevdiği Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Rüyasında Sevdiği Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dualar

  Reklam
  Rüyasında Sevdiği Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dualar


  273- Ebû Saîd El-Hudrî'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine gö-re, kendisi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğim işitti:
  "Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse, muhakkak ki bu, Allah Teâ-lâ'dandır; bundan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın." Bir riv-yette de; "Onu ancak sevdiği kimseye anlatsın ve bunun dışında hoşlan-madığı rüya görürse, muhakkak şeytandandır, şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın; çünkü böyle yaparsa ona zarar vermez. "[99]
  274- Ebû Katâde'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Salih olan rüya, (diğer bir rivayette de) güzel rüya, Allah'dandır. Ha-yal ise şeytandandır. Kim, hoşlanmadığı bir şey görürse, üç kez soluna üfürsün ve şeytandan (Allah'a) sığınsın, (Eûzü billahi mineşşeytânirra-cîm, desin.) Böylece o rüya, ona zarar vermez." Bir rivayette de, üfürsün yerine "Tükürsün" denilmektedir. Bunlardan anlaşıldığına göre, kendi-sinde tükürük olmayan hafif üfürme kasdediliyor.[100]
  275- Câbir'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûîüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:
  "Sizden biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görünce üç kez soluna tükür-sün ve üç kez de, Şeytandan Allah'a sığınsın ve yatmakta bulunduğu ya-nından öte yana dönsün."[101]
  276- Merfû' olan (Peygambere nisbet edilip ona yükseltilen) şu hadî-si, Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) rivayet etmiştir:
  "Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, onu hiç kimseye an-latmasın ve kalkıp namaz kılsın. "[102]
  277- Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, üç defa tükürsün sonra:
  ' 'Allah ümme innî eûzü bike min ameli 'ş-şeytâni ve seyyiâti 'İ-ahlâmi. Feinnehâ lâ tekûnu şey'en."
  (Allah'ım! Şeytanın işinden ve rüyaların kötülüğünden ben Sana sığı-nının) desin. Bunu okumakla kötü rüyanın bir tabir ve önemi kal-maz."[103]  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Rüyasında Sevdiği Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rüyasında kişi hoşuna gitmeyecek bir şey gördüğü zaman ve korkarak uyandığı zaman her iki yanına tükürerek sağ omuzu üzerine uyuması tavsiye edilmektedir.