Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

  Reklam
  Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar


  272- Arar ibni Şuayb'dan rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallalla-hu Aleyhi ve Sellem, kendilerine korkudan dolayı şu sözleri öğretirdi:
  "Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmeti min gazabihi ve şerriibââihi ve min hemezâti'ş-şeyâtîni ve en yahdurûni.
  (Allah'ın gazabından, kullarının kötülüğünden, şeytanların vesvese-sinden ve benimle bulunmalarından, Allah'ın Kur'an'ma (tam kelimele-rine) sığınırım."
  Ravi demiştir kî, Abdullah ibni Amr, bu sözleri, çocuklarından mümey-yiz olanlara öğretirdi, mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilen) olmayanlar için de, bu sözleri yazar ve üzerlerine takardık.[98]
  İbni Sünnî'nin rivayetinde şöyledir: "Bir adam, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip uykusunda korktuğundan şikâyet etti. Bunun üze-rine Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:
  "Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmeti min gazabihî ve min şerri ibâdihî, ve min hemezâti'ş-şeyâtîni ve en yahdurûnî."
  Adam bunu söyledi de, korkusu ondan gitti."


  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz sevgilisi ile en sevdiği ile sürekli konuşur duasını eksik etmezdi. Ashabı dualarını işittiklerinde hemen ezberlerlerdi ya da peygamber efendimiz onlara öğreterek ezberlemelerini sağlardı.uykuda korkan çocuğa okunacak dua,  gece korkan çocuğa okunacak dua,  uykusunda korkan çocuğa okunacak dua,  korkan çocuğa okunacak dua,  uykuda korkan çocuğa okunacak dua arapca,  uykusunda korkan bebeğe okunacak dua,  uykuda korkan bebek için dua