Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Yatağında Rahatsızlanıpta Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Yatağında Rahatsızlanıpta Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dualar

  Reklam
  Yatağında Rahatsızlanıpta Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dualar


  269- Zeyd ibni Sabit'den Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
  "Bana isabet eden uykusuzluktan Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel-lem'e şikâyet ettim de, bana dedi ki şöyle şöyle:
  "Allâhümme ğâiretu'n-nücûmu ve hedeeti'l-uyûnu ve ente hayyu'n-kayyûmun. Lâ te'huzuke sinetün ve lâ nevmün. Yâ hayyu yâ kayyûmu, eh d i'leylî ve enim aynî."
  (Allah'ım, yıldızlar battı, gözler uyudu. Sen ise Hayy'sın , Kayyûm'sun, Seni ne uyku tutar, ne de dalgınlık. Ey Hayy ve Kayyûm (Allah)! Gecemi sakin yap ve gözümü uyut)" Ben bunu söyledim de, Azız ve Yüce olan Allah, içinde bulunduğum şeyi (sıkıntı ve uykusuzluğu giderdi.)[95]
  270- Muhammed ibni Yahya ibni Habbân'dan rivayet edildiğine göre, "Halid ibni Velîd'e (Radıyallahu Anh) uykusuzluk isabet etti de bunu Pey-gamber Saîlallahu Aleyhi ve Sellem'e şikâyet etti. Peygamber de ona, uyu-yacağı zaman, Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların ves-veselerinden ve onların hazır bulunmalarından Allah'ın Kur'anına sığın-masını emretti." Bu hadîs Mürsel'dir ve Muhammed ibni Yahya tâbiîdir.[96]
  271- Büreyde'den (Radıyallahu Anh) zayıf bîr isnadla rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
  "Halid ibni Velid, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şikâyette bulunup dedi ki: Yâ Resûlallah, uykusuzluktan gece uyuyamıyorum? Pey-gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: Yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:
  "Allâhümme rabbe's-semâvâtisseb'i ve mâ ezallet ve rabbe'l-arezîne ve mâ ekallet, ve rabbe'ş-şeyâtîni ve mâ edallet, kün lî çâren min şerri halkıke küllihim cemî'an en yefruta aleyye ehadün minhüm ve en yebgiye aleyye. Azze câruke ve ceîle senâüke ve la ilahe gayruke ve lâ ilahe illâ ente."
  (Ey yedi göğün ve gölgelendirdiklerinin Rabbı olan, bütün yer küresi-nin ve taşıdıklarının Rabbı olan, Şeytanların ve saptırdıklarının Rabbı olan Allah'ım! Bütün yaratıklarının kötülüğünden beni koru ki, onlardan hiç biri bana taşkınlık yapmasın ve zulüm etmesin. Sana iltica eden kurtul-muştur. Senin sıfatların yücedir ve Senden başka ilâh yoktur, ilâh olarak ancak Sen varsın)”[97]


  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Yatağında Rahatsızlanıpta Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gece ve gündüz ayrı ayrı bir çok dua vardır. Bunların hepsi birer nimet olarak görülmelidir. Allah'ın bir kaç cümleden oluşan duaları bizim ağzımızdan çıkan sözleri muhatap alarak kabul eder ve bizleri korur yardım eder.gece uyuyamayan için dua,  uyuyamayanlar için dua,  uyuyamayinca okunacak dua,  uyuyamayan için dua,  uyuyamayınca okunacak dua,  gece uyuyamayanlar için dua,  uyuyamayanların okuyacağı dua