Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Belâ Ve Âfetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Belâ Ve Âfetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ

  Reklam
  Belâ Ve Âfetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ


  237- Ukbe ibni Amr'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre de-miştir ki, Resûlüîlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Bakara sûresinin sonunda iki ayet vardır ki, herhangi bir gecede onları kim okursa, onu korurlar."[64]
  Alimler, korumanın manası üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı, oku-duğu gece onu âfetlerden korur, demiştir. Bir kısmı da, okuduğu geceyi ibâdetle geçirmiş sayılır, demiştir. Ben de derim ki, her iki halin murad
  edilmiş olması caizdir.
  238- Berâ ibn-i Azib'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu:
  "Yatağına gideceğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al, sonra sağ yanın üzere yat ve şöyle de:
  "Allâhümme eslemtü nefsîileyke, ve fevvadtü emrîüeyke, ve elce'tü zahrîiîeyke, rağbeten ve rahbeten ileyke. La melce'e ve iâ mmca mînke illâ Ueyke. Âmentü bikiiâbikdkzî enzelte ve nebiyyikellezî erselîe."
  (Allah'ım, kendimi Sana teslim ettim ve işimi S ana bıraktım, sırtımı da Senin himayene dayadım; hem korkarak, hem de Senden umarak... Senden başka sığmak ve barınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere îman ettim). Bunları söyledikten sonra ölürsen, îslâm üzere ölürsün. Bunlar, okuduğun duaların sonu olsun. "[65]


  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Belâ Ve Âfetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Uyku ölümün yarısı kabul edildiği için uyumadan önce ya tesbihleri çekerek ya da dua ederek ve abdestli bir şekilde uyulmasını peygamber efendimiz tavsiye etmiştir.