Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Yatağa Yatıp Uyanmak İstendiği Zaman Okunacak Dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Yatağa Yatıp Uyanmak İstendiği Zaman Okunacak Dua

  Reklam
  Yatağa Yatıp Uyanmak İstendiği Zaman Okunacak Dua


  Allah Tealâ buyurur:
  "Göklerin ve arzın yaratılışında, gece ile gündüzün değişmesinde, (Al-lah'ın kudret ve azametine, varlığına ve eşsizliğine) delâlet eden pek çok alâmetler vardır. O kimseler ki, ayakta iken, otururken ve yatarlarken (her hallerinde) Allah'ı anarlar (zikrederler)... [59]
  (Bu ayeti Kerîmenin delaletiyle anlaşılıyor ki, yatarken dahi düşünüp Allah'ı zikretmek gereklidir.)
  233- Huzeyfe ve Ebû Zerr'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demişlerdir ki: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatağına bü-ründüğü zaman şöyle derdi:
  "BismikeHâhümme ahyâ ve emûtü" (Allah'ım, Senin adınla dirilirim ve ölürüm."[60]
  234- Berâ ibn-i Azib'den (Radıyallahu Anhüma) ve Hazreti Ali'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre:
  "Resûlüîlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, (dâmâdı) Ali'ye ve (kızı) Fâ-tımâ'ya şöyle buyurdu: Yatağınıza büründüğünüz zaman, (yahud döşeğini-ze girdiğiniz zaman) Otuz üç kez tekbir getirin (Allahu Ekber, deyin), otu-züç kez tesbîh çekin (Sübhânellah, deyin), otuzüç kez de hamd getirin (El-hamdü iillâh, deyin)."
  Bir rivayette, "Otuzdört tesbîh getirin" dir. Başka bir rivayette de, "Otuzdört tekbir getirin" şeklindedir.
  Hazreti Ali der ki: Ben bunu Resûlüîlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den duyalı beri bırakmadım (her gece bu virde devam ettim). Kendisine soruldu:
  - Sıffîn (savaşının şiddetli) gecesinde de mi, bırakmadın?
  - Evet, Sıffîn gecesinde de, bırakmadım, dedi.[61]
  235- Ebû Hüreyred'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, de-miştir ki, Resûlüîlah Sallalîahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Sizden biriniz, yatağına gireceği zaman, eteğinin içi ile silksin; çünkü insan (kalktıktan sonra yatağına) hangi şeyin oturduğunu bilmez. Sonra şöyle desin:
  "Bismike rabbî vada'tü cenbî ve bike erfauhu in emsekte nefsi ferhamhâ ve in erseltehâ fehfezhâ bimâ tahfezu bihî ibâdeke's-sâlihîn. (Rabbim, Senin isminle yanım üzere yattım ve Seninle (kudretinle) onu kaldırırım. Eğer canımı alırsan, ona merhamet et ve eğer onu salıverirsen, salih kullarım koruduğun şeyle onu da koru)[62]
  Bir rivayette: "Yatağını üç defa silksin" şeklindedir.
  236- Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiş-tir ki:
  "Peygamber Sailallahu Aleyhi ve Sellem her gece yatağına girince, avuçlarım bir araya getirir, sonra onlara üfürür ve ikisine şunları okurdu: İhlâs sûresini, Felak ve Nas sûrelerini... Sonra iki avucu ile bedeninden ulaşabildiği yerleri sıvardı. Önce elleriyle baş ve yüzünden başlayarak mes-heder ve vücûdun ön tarafını da böyle sıvardı. Bunu üç defa yapardı."[63]  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Yatağa Yatıp Uyanmak İstendiği Zaman Okunacak Dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz yatağa geçerken bazen üçer defa felak, nas, ihlas surelerini bazen de tesbih getirmiş ve bunları ailesine ve ashabına öğretmiştir.uyandığın zaman okunana dua ile ilgili hadisler