Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar İkindiden Sonra Güneşin Batışına Kadar Okunacak Dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar İkindiden Sonra Güneşin Batışına Kadar Okunacak Dua

  Reklam
  İkindiden Sonra Güneşin Batışına Kadar Okunacak Dua


  Öğleden sonra ve ikindiden sonra ne söyleneceği daha önce geçmişti. tkindi vaktinde zikirleri çok yapmak, tekidli olarak müstahabdır; çünkü ikindi namazının (Kur'an-ı Kerim'de ihtimam gösterilen) orta namaz ol-duğu, selef ve daha sonraki alimlerin çoğunluğu tarafından söylenmektedir. Bir de sabah vaktinde zikirlere daha çok itina göstermek müstahabdır. Çünkü bu iki namaz, "Orta namaz" olarak söylenenlerin en sahihleri-dir.
  İkindiden sonra ve gündüzün sonunda zikri daha fazla çoğaltmak müs-tahabdır. Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor:
  "Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce Rabbine hamd ede-rek tesbîh et (Rabbını noksanlıklardan tenzih et "Sübhanellahi ve bihamdihi" söyle yahud sabah ve ikindi namazını kıl.[49]
  Yine buyuruyor:
  "Akşam ve sabah Rabbine hamd ederek teşbih et."[50]
  Yine buyurur:
  "İçinden yalvararak ve korkarak ve gizlice, sabah ve akşam vakitle-rinde Rabbını An (teşbih et)."[51]
  Yine buyurmuştur:
  "Sabah ve akşam vakitlerinde, o ibâdet yerlerinde Allah'ı teşbih ederler. Nice erkek vardır ki, ne bir kazanç, ne de bir alış-veriş, Allah'ı anmaktan onları meşgul etmez. "[52]
  227- Enes'den (Radiyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
  "İkindi namazından itibaren güneş batıncaya kadar zikreden bir top-lum ile oturmam, Hazreti İsmail'in (şerefli soyundan) sekiz köle azad et-memden bana daha sevimlidir. "[53]  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar İkindiden Sonra Güneşin Batışına Kadar Okunacak Dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Güneş doğuşunu görmeyi nasip eden Allah'a şükür etmek ve akşamın örtüsünü örtmeye yakın zikir edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu saatlerde zikir halinde bulunmak hayırlıdır.ikindiden sonra okunacak dua,  ikindi ile akşam arası okunacak dualar,  ikindi duası ,  ikindi vakti okunacak esmalar,  ikindi ile akşam arası yapılan dua,  cuma ikindiden sonra okunacak dualar,  ikindi vakti okunacak dua