Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunacak Duâ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunacak Duâ

  Reklam
  Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunacak Duâ


  Daha önce, insan elbisesini giydiği ve çıkardığı zaman, helaya girdiği ve çıktığı zaman, abdest aldığı zaman, mescide giderken ve kapısına var-dığı zaman, mescide girince, müezzini ve ikâmet getireni işittiği zaman, ikâmetle ezan arasında, namaza duracağı zaman, namazın başından so-nuna kadar olan ibâdet zamanında ve namazdan sonra ne okuyacağını anlatmıştık. Namazla ilgili bütün dualarda, her türlü namaz müşterektir, onlarda da aynen uygulanır.
  Zevalden (güneşin öğle vaktinden batıya kaymaya başlamasından) son-ra zikir ve diğer ibâdetleri çok yapmak, şu bize rivayet edilen hadisten dolayı müstahabdır:
  226- Abdullah ibni's-Saib'den rivayet edildiğine göre demiştir ki: "Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, güneşin zevalinden sonra ve öğle na-mazından (farzından) önce dört rekât namaz kılardı ve buyururdu: Bu öyle bir vakittir ki, bu zamanda gök kapıları (rahmet kapıları) açılır; iste-rim ki, benim salih amelim oraya yükselsin. "[48]
  Öğle vazifelerini yaptıktan sonra, çok zikir yapmak müstahabdır; çünkü bu hususta Allah Tealâ "Akşam ve sabah, Rabbine hamd ederek onu teşbih et." buyurduğundan zevalden akşama kadar olan geniş zamanda zikir ya-pılmasını istemiştir. Âyeti kerimenin metninde geçen "EI-Aşiyyu" sözü, güneşin zevalinden batışına kadar olan zamandır.
  İmam Ebû Mansûr El-Ezherî, demiştir ki, Arab'larda "EI-Aşiyyu", güneşin zevali ile batışı arasındaki zamandır.  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunacak Duâ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanların her sözü kayda değer alınır. Bütün vakitlerini işleri arasında da dahil olmak üzere elinden geldiğince kişi istedikten sonra Allah'ı düşünüp onu zikretmekten kimse alıkoyamaz.