Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Gece ve gündüz okunacak dualar Cuma Sabahında Okunacak Dualar Ve Zikirler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gece ve gündüz okunacak dualar Cuma Sabahında Okunacak Dualar Ve Zikirler

  Reklam
  Cuma Sabahında Okunacak Dualar Ve Zikirler


  Bil ki, cuma günü dışında ne söylenir (zikir yapılırsa) cuma günü de söylenir. Cuma gününde, diğer günlerden daha ziyade zikir yapmak müsta-hab olduğu gibi, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerine "Salât" getirmek daha çok yapılır.
  222- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Cuma günü sabah namazından önce kim üç defa şu zikri yaparsa, günahları deniz köpüğü kadar bile olsa, Allah onun günahlarını bağışIar:
  "Estağfiruiîâhellezî lâ ilahe illâ huve'l-hayyu'î-kayyûme ve etûbü iieyh." (Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'dan mağfiret dilerim. O, Hayy'dır (hayat sahibidir), Kayyûm'dur (her şeyi idare ve tasarruf eden-dir) O'na yönelir tevbe ederim).[44]
  Cuma günü içinde şüphesiz duaların kabul edildiği (icabet saatim) za-manı bulabilmek için, cuma günü fecrin doğuşundan itibaren güneş batın-caya kadar bütün gün çok duâ yapmak müstahabdır. Bu vakit üzerinde çok çeşitli sözler söylenmiştir: Bu icabet vakti, fecir doğduktan sonra gü-neş doğmadan önceye kadar olan zamandır, güneş doğduktan sonradır. Zeval vaktinden sonradır. İkindiden sonradır. Bir kısmı da, bu zamanlar-dan başkasidır, demiştir. Doğrusu ve sahih olanı, Müslim'in Sahîh'inde sabit olup Ebû Musa El-Eş'arî'nin Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel-lem'den rivayet ettiği şu hadîstir: "İcabet saati, imamın minber üzerine oturuşu ile namazdan selâm verme arasındaki vakittir."


  Paylaş
  Gece ve gündüz okunacak dualar Cuma Sabahında Okunacak Dualar Ve Zikirler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cuma günü diğer günlerden farklı bir gündür. Müslümanların bayramı olarak kabul edilir ve tebrikler ile kutlanır. Cuma namazına iştirak etmeyen kişiler sebepsiz yere gitmeyen kişiler için günah yazılırken gidenlere ise mecburi olduğu halde sevap yazılmaktadır. İşte dinimizin güzellikleri ve kolaylıkları.persembe gecesi zikir,  perşembe günü okunacak dua ve zikirler,  cuma gecesi zikirleri,  perşembe günü okunacak zikirler,  perşembe zikirleri,  cuma gecesi okunacak zikirler,  gündüzleri okunacak dualar