Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Hz.Peygamberin dilinden dua örnekleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Peygamberin dilinden dua örnekleri

  Reklam


  Hz. Peygamber'in Dilinden Dua Örnekleri


  "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatine çevir" (Müslim)

  "Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru" (Tirmizî)

  "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl" (Tirmizî)

  "Allah'ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim" (İbn Mace)

  "Zorlu beladan, bedbahtlıktan, kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Allah'a sığınırım" (Buharî-Müslim)

  "Allah'ım, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırım" (Ebû Davud)

  "Allah'ım, açlıktan Sana sığınırım; o, ne kötü bir arkadaştır Hainlikten Sana sığınırım; o, ne kötü bir sırdaştır" (Ebû Davud)

  "Allah'ım, nimetinin elden çıkmasından, afiyetinin ters dönmesinden, ansızın azabına uğramaktan ve her türlü gazabından Sana sığınırım" (Müslim)

  "Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma" (Hakim)

  "Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırım Kabir azabından Sana sığınırım Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım" (Müslim)

  "Allah'ım, Senden rahmetini icap ettiren şeyleri, mağfiretini gerektiren şeyleri, bütün günahlardan esen kalmayı, bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı, cennete nail olmayı ve cehennemden kurtulmayı isterim" (Müslim)

  "Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ediyorum Allah'ım! sapıtmak ve saptırılmaktan, alçalmak ve alçaltılmaktan, zulmetmek ve zulmedilmekten, bilgisizlikten ve bilgisiz bırakılmaktan Sana sığınırım" (Tirmizî)

  "Bütün hamdler O Allah'a ki O, bana yeter, bana acır; yine bütün övgüler O'na ki, O, beni doyurur ve suvarır Bana ihsanda bulunup, beni -insanların- en faziletli(si) kılan Allah'a hamd olsun Senden beni ateşten korumanı diliyorum" (Ebû Davud)

  Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım" (Müslim)

  "Allah'ım, hatamı ve cahilliğimi, işimde aşırılığımı ve benden iyi bildiğin şeylerimi bağışla Allah'ım, ciddimi ve şakamı bağışla, hataen ve kasten yaptıklarımı bağışla Bütün bunlar bende vardır Allah'ım, yapıp ileriye gönderdiğim ve yapmayıp geriye bıraktığım; açıkladığım ve gizlediğim şeylerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla İleriye süren ve geriye bırakan Sensin Sen her şeye kadirsin" (Buharî-Müslim)

  "Allah'ım, Sen benim Rabbimsin, Senden başka ilah yoktur Beni Sen yarattın, Ben, Senin kulunum, gücüm yettiğince Senin ahdin ve vaadin üzereyim; işlediklerimin şerrinden Sana sığınır, üzerimdeki nimetlerini Sana ikram eder, günahımı da itiraf ederim, bundan ötürü beni mağfiret eyle Senden gayrı kimsecikler günahları bağışlayamaz" (Buharî)

  "Allah'ım, bütün hamdler Sanadır Sen, yerin, göğün ve onlarda olanların nurusun Hamd yine Sanadır Çünkü Sen yerin göğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin Ve gene bütün övgüler Sana aittir Ki Sen, Hak'sın, va'din, sözün, Seninle karşılaşmak, cennet ve cehennem, peygamberlerin, Muhammed (sav)'in kıyamet saati, bütün bunlar haktır Allah'ım, Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana tevekkül ettim, Sana yöneldim, tevbe ettim, senin uğruna mücadele ettim, seni hakem edindim Gelmiş gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla Sen, benim ilahımsın Senden başka ilah yoktur Şanı yüce olan Allah'ın güç ve kuvvetinin dışında güç ve kuvvet yoktur" (Buharî-Müslim)

  "Gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi, meliki ve sahibi olan Allah'ım! Senden başka ilah olmadığına şahidim Nefsimin kötülüğünden, şeytan ve ortaklarının şerrinden Sana sığınırım Nefsime bir kötülüğün gelmesinden veya Müslümanlara karşı bir suç işlemeye onu itmesinden gene Allah'a sığınırım" (Tirmizî)  Paylaş
  Hz.Peygamberin dilinden dua örnekleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  RABBİM razı olsun bütün kalbimle aminnnnhz peygamberin dilinden dua örnekleri,  hz peygamber dilinden dua örnekleri,  peygamberimizin dilinden arapça dualar,  peygamberimizin dilinden dualar,  peygamberin dilinden dualar,  HER DİLDEN DUA,  peygamberimizin dilinden dualar örne