Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Üzüntü Yahud Bir Keder İsabet Edince Okunacak Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üzüntü Yahud Bir Keder İsabet Edince Okunacak Dualar

  Reklam
  Üzüntü Yahud Bir Keder İsabet Edince Okunacak Dualar


  326- Ebû Musa Ei-Eş'ârî'den (Radıyalîahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurdu: "Kime bir keder yahud bir üzüntü İsabet ederse, şu kelimelerle duâ edip söylesin
  "Ene abdüke ibnüabdike, ibnü emetike, fîkabzatike Nâsiyetî biyedike Mazın fiyye hükmüke Adlün fiyye kazâuke Es'elüke bikülli İsmin huve leke, semmeyte bihînefseke ev enzeîtehû fîkitâbike evallemtehû ehaden min halkıke ev iste'serte bihî ilmi'1-ğaybi indeke en tec'ale'î-kur'âne nura sadrı ve rebîa kalbî ve celâe hüznf ve zehâbe hemmî
  (Senin kudretin altında, ben Senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum Boynum Senin kudret elindedir Hükmün bana ge-çerlidir Hakkımdaki hükmün adalettir Kendim adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahud kitabında indirdiklerinle yahud yaratıklarından bi-rine öğrettiğin isimlerle yahud katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle Senden istiyorum ki, Kur'ân'ı göğsümün nuru, kalbimin n eş'esi, kederi-min izalesi, üzüntümün gidişi yapasın) Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri:
  - Ey Allah'ın Resulü! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aklanandır
  Peygamber:
  - Evet,' bunları söyleyiniz ve onları öğretiniz; çünkü bunları, taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyenin, Allah üzüntüsünü giderir ve ferah-lığını uzatır, buyurdu"[lbn-i Sünnî]  Paylaş
  Üzüntü Yahud Bir Keder İsabet Edince Okunacak Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun çok güzel bir dua saolun hemen okudum ve kaydettim kardeşim Allaha emanet olalım... 3. 3
  "Ene abdüke ibnüabdike, ibnü emetike, fîkabzatike Nâsiyetî biyedike Mazın fiyye hükmüke Adlün fiyye kazâuke Es'elüke bikülli İsmin huve leke, semmeyte bihînefseke ev enzeîtehû fîkitâbike evallemtehû ehaden min halkıke ev iste'serte bihî ilmi'1-ğaybi indeke en tec'ale'î-kur'âne nura sadrı ve rebîa kalbî ve celâe hüznf ve zehâbe hemmî
  RABBİM razı olsun dualarımız kabul olsun