Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan İnsanın Karşısına Şeytan Göründüğünde Yahud Ondan Korktuğunda Okuyacağı Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsanın Karşısına Şeytan Göründüğünde Yahud Ondan Korktuğunda Okuyacağı Dualar

  Reklam

  İnsanın Karşısına Şeytan Göründüğünde Yahud Ondan Korktuğunda Okuyacağı Dualar


  Allah Teâlâ buyurur: "Şeytandan bir vesvese seni dürtüklerse, Allah'a sığın Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir"[19]
  Yine Allah Teâlâ buyurur: "Sen Kur'ân'ı okuduğun zaman, ahirete iman etmeyenlerle senin aranda engel olan bir perde yaparız"[20]
  Uygun olan, istiâze yapmak (Eûzü Billahi Mineşşeytânirracîm, demek) sonra Kur'ân'dan kolaya geleni okumaktır
  331- Ebu'd-Derdâ'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, de-miştir ki: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaza durdu Biz şöyle dediğini işittik:
  "Eûzü billahi minke"
  (Senden Allah'a sığınırım) Sonra üç defa buyurdu:
  "El'anüke bilânetillâhi"
  (Seni Allah'ın laneti ile lanetlerim) Sonra eliyle bir şey alır gibi elini açtı Namazı bitirip namazdan çıkınca sorduk:
  - Ey Allah'ın Resulü! Bundan önce, söylediğini duymadığımız bir şeyi namazda söylediğinizi işittik? Bir de elinizi açtığınızı gördük? Buyurdular: - Allah'ın düşmanı İblis, yüzüme atmak için bir ateş parçası ile geldi Ben üç defa, senden Allah'a sığınırım, dedim Sonra şöyle söyledim: Al-lah'ın noksansız laneti ile seni lanetlerim O üç defa duraklayıp geri çekildi Sonra ben onu yakalamak istedim Vallahi, kardeşim Süleyman'ın (aley-hisselâm) duası olmasaydı, o bağlı kalacaktı da, Medine halkının çocuk-ları onunla oynayacaklardı"[21]
  Ben derim ki: Şeytanla karşılaşma halinde, ezan okumak uygun olur; çünkü Müslim'in Sahihinde, Ebû Salih'in oğlu Süheyl'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Babam (Ebû Salih), beni Harise oğullarına gönderdi Yanımızda da bir arkadaşımız yahud bir kölemiz vardı Arkadaşımıza, çit arkasındaki bostandan biri, adını vererek seslendi Yammdaki arkadaş dönüp çit üzerinden baktı, bir şey göremedi Ben bu olayı babama anlattım Babam şöyle dedi: Senin böyle bir şeyle karşılaşacağını bileydim, seni gön-dermezdim Ancak, sen böyle bir ses işitirsen, ezan oku; çünkü Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu anlatan bir hadîsi, Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) işittim: "Şeytan, ezan okunduğu zaman dönüp kaçar"  Paylaş
  İnsanın Karşısına Şeytan Göründüğünde Yahud Ondan Korktuğunda Okuyacağı Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  rabbim razı olduğu kullarından eylesin hepimizi sağolasınız ALLAHIMbizleri şeytanın vesvesesinden uzak eylesin