Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Yalnızlıkta Okunacak Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yalnızlıkta Okunacak Dualar

  Reklam
  Yalnızlıkta Okunacak Dualar


  339- Velid b Velid'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, de-miştir ki: Ya Resûlallah! Ben kendimde yalnızlık hissediyorum (yalnız ba-şımayım)? Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
  "Yatağına girdiğin zaman
  "Eûzü bikelimâtiîlâhit'tâmmeü min ğadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti'ş-şeyâtîni ve en yahzurûni"
  (Allah'ın gazabından ve azabından, kullarının şerrinden ve şeytanların dürtüşlerinden ve benimle bulunmalarından, Allah'ın kitabına sığınırım)
  Artık (bunları söyleyince) kötü şeyler sana zarar vermez, yahud sana yak-Iaşmaz"[30]
  340- Berâ b Âzib'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demiştir ki, yalnızlıktan Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şikâyet eden bir adam, Peygamberin huzuruna geldi Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona, şu sözleri çok söyle, buyurdu:
  "Sübhâne'I-meliki'l-kuddûsi rabbi'l-melâiketi verrûhi Cellelte's-semâ-vâti ve'1-arzı bi'î-ızzeti ve'1-ceberûti
  (Meleklerin ve Cebrail'in Rabbı olup noksanlıklardan münezzeh Allah, her şeyin sahibidir, her şeyden yücedir Göklerle yer, O'nun kudret ve azameti ile yükselmiştir) Adam bu sözleri söyledi de, ondan vahşet git-ti "[31]  Paylaş
  Yalnızlıkta Okunacak Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yalnız kalmak ibadetle geçirmek güzel bir davranıştır. Fakat bunun dışında tercih edilmemesi gerekir. Çünkü şeytan yalnız olanlarla uğraşır ve vesvese verir. Özellikle hayatı geçirmek için yalnızlık bir seçim olmamalı.yalnızlık için dua,  yalnızlık için okunacak dua,  yalnızlığa karşı dua,  yalnızlıkta okunacak dua,  yalnizliga karsi dua,  yalnizlik için okunacak dua,  yalnızlığa karşı okunacak dua