Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kevser Havzı'nın Mizan'ın Ve Sırat Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kevser Havzı'nın Mizan'ın Ve Sırat Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 5067
  Ravi: Ebu Zerr
  Tanım: Ey Allah'ın Resulü dedim, "Kevser havzının kapları nedir?" Şu cevabı lütfettiler: "Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, onun kapları açık ve karanlık bir gecede gökteki yıldızlardan daha çoktur. Cennetin kaplarından kim içerse artık ömrünün sonuna kadar hiç susamaz. Havzın cennetten çıkan iki oluğu gürül gürül akar. Genişliği uzunluguna denktir. Bu da Amman'dan Eyle'ye olan mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır."
  Kaynak: Müslim, Fezail 36,1 (2300); Tirmizi, Kıyamet 16, (2447)


  Hadis No : 5068
  Ravi: Semüre İbnu Cündeb
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her peygamberin bir havzı vardır. Ümmeti oraya su almaya gelir. Peygamberlerin her biri, hangisinin suya geleni çok diye övünürler. Su almaya gelen ümmeti en çok olan peygamberin ben olacağımı ümid ediyorum."
  Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 15, (2445)


  Hadis No : 5069
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav)'a "Kevser nedir?" diye sorulmuştu. "Cennette bir nehirdir. Allah onu bana verdi. O, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onda (nehirde) bir kuş vardır, boynu deve boynuna benzer!" buyurdular. Hz. Ömer atılarak: "Öyleyse o müreffehtir!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da: "Onu yiyen, ondan da müreffehtir!" buyurdular.
  Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 15, (2445)

  Hadis No : 5070
  Ravi: Cündüb
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben havza ilk geleniniz olacağım!"
  Kaynak: Buhari, Rikak 53; Müslim, Fezail 25, (2289)


  Hadis No : 5071
  Ravi: İbnu Mes'ud
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben havzın başına sizden önce geleceğim. Bana sizden bazı kimseler yükseltilip (gösterilecek). O kadar ki, eğilsem onları tutarım. Ama hemen geri çekilecekler. "Ey Rabbim! bunlar benim ashabım!" derim. Ama bana: "Senden sonra bunların ne bid'alar yaptıklarını sen bilmezsin!" denilir. Ben de: "Dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun!" derim."
  Kaynak: Buhari, Rikak 53, Fiten 1; Müslim, Fezail 32, (2297)


  Hadis No : 5072
  Ravi: Ebu Hureyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetim havzın başında yanıma gelecek. Ben, tıpkı devesinden başkasının devesini kovan bir kimse gibi, hauzımdan (bazı) insanları kovarım!" Yanındakiler: "Ey Allah'ın Resulü! Bizi tanıyacak mısınız?" dediler. "Evet" buyurdu. "Sizin, başkasında olmayan bir alametiniz olacak. Sizler yanıma alın ve abdest uzuvlarında, abdestin eseri olan bir nurla geleceksiniz. Ancak sizden bir grup benden engellenecek, onlar bana ulaşamayacaklar. Ben: "Ey Rabbim onlar benim ashabım, onlar benim ashabım!" diyeceğim. Ama bir melek bana cevap verip: "Senden sonra onlar ne bid'alar ortaya çıkardılar biliyor musun?" diyecek." [Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: "Havuzum Eyle ile Aden arasınaki mesafeden daha geniştir. Onun rengi kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun maşrabaları yıldızlardan daha çoktur."]
  Kaynak: Müslim, Taharet 37, (247)


  Hadis No : 5073
  Ravi: Yezid İbnu Erkam
  Tanım: Resulullah buyurdular ki: "Siz (ashabım), havzın başında yanıma gelenlerin yüz bin cüzünden sadece bir cüzünü teşkil edeceksiniz!" Yezid'e: "O gün siz ne kadardınız?" diye soruldu da: "Yedi yüz veya sekiz yüz kadardık!" diye cevap verdi.
  Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 26, (4746)


  Hadis No : 5074
  Ravi: Enes
  Tanım: (Bir gün), "ey Allah'ın Resulü! Kıyamet günü bana şefaat edin!" dedim. "İnşaallah yapacağım!" buyurdular. Ben tekrar: "Sizi nerede arayıp bulayım?" dedim. "Beni ilk aradığın zaman, sırat üzerinde ara!" buyurdular. "Size (orada) rastlayamazsam?" dedim. "Mizan'ın yanında beni ara!" buyurdular. "Orada da size rastlayamazsam?" dedim. "Öyeyse beni havzın yanında ara! Zira ben üç meukinin dışına çıkmam!" buyurdular.
  Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 10, (2435)


  Hadis No : 5075
  Ravi: Aişe
  Tanım: Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah (sav): "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. "Cehennemi hatırladım da onun için ağladım! Siz, kıyamet günü, ailenizi hatırlayacak mısınız?" dedim. "Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz: Mizan yanında; tartısı ağır mı geldi hafif mi öğreninceye kadar, sahifelerin uçuştuğu zaman; kendi defterini nereye düşecek, öğreninceye kadar: Sağına mı soluna mı; yoksa arkasına mı? Sıratın yanında; cehennemin iki yakası ortasına kurulunca; bunu geçinceye kadar."
  Kaynak: Ebu Davud, Sünen 28, (4755)


  Paylaş
  Kevser Havzı'nın Mizan'ın Ve Sırat Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kevser suresi Kuran'da vardır.Kevser dendiği zaman akla ilk gelen cennettir.Bu nedenle cennetin kapılarını açacak fiillerde bulunmak gerekir.İnsanların bu dünyanın bir sonu olduğu gerçeği ile yaşamaları ve ahiret yurdunu hazırlamaları gerekmektedir.kevser ile ilgili hadisler,  kevser hadisi,  kevser suresi ile ilgili hadisler,  kevser suresiyle ilgili hadisler,  kevser süresi ile ilgili hadisler,  kevser ile hadis,  hadis sırat