Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan İnsanlarla bir arada yaşamanın değeri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsanlarla bir arada yaşamanın değeri

  Reklam
  İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMANIN DEĞERİ
  İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN ALIKOYABİLECEK, ONLARI İNCİTMEYECEK VE YAPACAKLARI FENALIĞA KATLANACAK KİMSELER İÇİN, HALKLA BİR ARADA YAŞAMANIN, CUMA NAMAZINA GİTMENİN, TOPLANTILARINA KATILMANIN, ONLARLA BERABER HAYIR MECLİSLERİNDE VE ZİKİR TOPLANTILARINDA BULUNMANIN, HASTALARINI ZİYARET EDİP CENAZELERİNE KATILMANIN, MUHTAÇLARINA YARDIM EDİP CÂHİLLERİNE YOL GÖSTERMENİN VE DAHA BAŞKA İYİLİKLERDE BULUNMANIN DEĞERİ
  (Nevevî diyor ki
  Şunu iyi bil ki, söylediğim şekilde, insanlara sıkıntı vermeden onların arasına katılmak, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Allah'ın salât ve selâmı üzerlerine olsun diğer peygamberlerin, Hulefâ-yi Râşidîn'in, onlardan sonraki ashâb ve tâbiînin ve daha sonra gelen müslüman âlimlerle faziletli kimselerin tuttuğu yoldur. Tâbiîler ile onlardan sonra gelenlerin çoğu bu görüşü benimsemişlerdir. İmâm Şâfiî, Ahmed İbni Hanbel ve fakihlerin büyük çoğunluğu da böyle düşünmektedir. Allah hepsinden razı olsun.
  Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
  "İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşınız" [Mâide sûresi (5), 2].
  Bu konuda daha pek çok âyet vardır.
  Nevevî, "İnsanlardan Uzak Yaşamak" adlı bahisten hemen sonra onunla son derece ilgili olan "İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Değeri" konusunu ele almıştır. Fakat kısa açıklamasından da anlaşılacağı üzere bu konuyu Riyâzü's-sâlihîn'in pek çok yerinde işlemiştir. Birçok âyet ve hadisi bu bahiste tekrar etmemek maksadıyla bu kısa açıklamayla yetinmiştir. Misâl olarak zikrettiği Mâide sûresinin ikinci âyetini ise önemi sebebiyle 175, 179, 1541 ve 1594. hadislerin bulunduğu konu başlıklarında da tekrarlamıştır.
  Riyazüs salihin


  Paylaş
  İnsanlarla bir arada yaşamanın değeri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar yaratılış itibari ile yalnız yaşayamazlar.Toplum olarak birlikte yaşamak zorundalardır.Bu nedenle toplum olarak yaşarken belli kural ve kaidelere uymak zorunluluğu vardır.