Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Rüya Ve Rüya Adabına Dair hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rüya Ve Rüya Adabına Dair hadisler

  Reklam
  Hadis No : 0946
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zaman yaklaşınca, mü'minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek Esasen mü'minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür" Buhari'nin rivayetinde şu ziyade var: "Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz"
  Kaynak: Buhari, Ta'bir 26; Müslim, Rüya 8, (2263); Tirmizi, Rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019)

  Hadis No : 0947
  Ravi: Ebu Katade
  Tanım: Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işitmiştir: "Rüya Allah'tan dır Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah'a istiaze etsin (sığınsın) (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemiyecektir"
  Kaynak: Buhari, Tıbb 39, Bed'ü'l-Halk 11, Ta'bir3, 4, 10, 14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta, 1, (2, 95

  Hadis No : 0948
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez"
  Kaynak: Buhari, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10, (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956)

  Hadis No : 0949
  Ravi: Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur Anlatılacak olursa hemen düşer"
  Kaynak: Tirmizi, Rü'ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020)

  Hadis No : 0950
  Ravi: Ebu Said
  Tanım: Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür
  Kaynak: Buhari, Ta'bir 4; Muvatta, 1, (2,956)

  Hadis No : 0951
  Ravi: Ebu Said
  Tanım: Tirmizi'de Ebu Said'den şu rivayet kaydedilmiştir: "En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır"
  Kaynak: Tirmizi, Rü'ya 3, (2275)

  Hadis No : 0952
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) şöyle demişti: "Benden sonra, peygamberlikten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!" Yanındakiler sordu: "Mübeşşirat da nedir?" "Salih rüyadır!" diye cevap verdi" Muvatta'nın rivayetinde şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir"
  Kaynak: Buhari, Tabir 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96, (5017)


  Paylaş
  Rüya Ve Rüya Adabına Dair hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rüya gören kişi gördüğü rüya hoşuna gitmişse o rüya Allah'tandır. Eğer rüya hoşa gitmemişse ve kötüyse o rüya şeytandan olduğu bizlere bildirilmiştir.