Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hayızlı Ve Nifaslı Kadınların Yıkanması hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayızlı Ve Nifaslı Kadınların Yıkanması hadisler

  Reklam
  Hadis No : 3778
  Ravi: Aişe
  Tanım: Ensardan bir kadın, Resulullah, (sav)'a hayızdan nasıl yıkanacağını sordu Bunun üzerine, Aleyhissalatu vesselam da nasıl yıkanacaksa öyle emretti ve dedi ki: "Miske bulanmış bir (bez, pamuk vs) parçası al Onunla temizlen!" "Onunla nasıl temizleneceğim?" diye kadın tekrar sordu Resulullah: "Onunla temizlen!" buyurdu Kadın tekrar etti: "Nasıl?" Resulullah: "Sübhanallah! Temizlen!" dedi (Baktım ki anlamıyor kadını kendime çektim ve: "O parçayı, kan bulaşığına tatbik et!" dedim
  Kaynak: Buhari, Hayz 13, 14, İ'tisam 24; Müslim, Hayz 60, 61, (332); Ebu Davud, Taharet 122, (314, 315, 316)

  Hadis No : 3779
  Ravi: Aişe
  Tanım: Diğer bir rivayette: "misklenmiş bir parça al, üç kere yıka!" buyurdu Sonra Aleyhissalatu vesselam utanarak yüzünü çevirdi" denmiştir (Bu Sahîheyn'in metnidir)
  Kaynak: Buhari, Hayz 13, 14, İ'tisam 24; Müslim, Hayz 60, 61, (332)

  Hadis No : 3780
  Ravi: Aişe
  Tanım: Müslim'in diğer bir rivayetinde metin şöyledir: "Esma -ki Bintu Şeker'dir- (ra), Resulullah aleyhissalatu vesselam'a, hayızdan nasıl yıkanacağını sormuştu Şöyle cevap verdi: "Sizden biri, suyunu ve sidresini alır, sonra temizlenir, ve temizliğini de güzel yapar Sonra başına suyu döker, başını şiddetli şekilde eliyle ovalar, ta ki su saçın diplerine kadar ulaşsın Sonra üzerine su döker Sonra misklenmiş bir (bez) parçası alır, onunla temizlenir!" Esma: "Onunla nasıl temizlenir?" diye sordu Aleyhissalatu vesselam: "Sübhanallah! Onunla temizlen!" dedi Hz Aişe radıyallahu anha -sanki sözünü gizlemek isteyerek (fısıl dayarak)- kadına: "Onu kan bulaşığına tatbik et" dedi Esma der ki: "Cenabetten yıkanma hususunda da sordum Bana: "Su al, temizlen ve temizliği güzel kıl veya temizliği mübalağalı yap, sonra başına su dök ve onu ovala, ta su saç diplerine varıncaya kadar Sonra üzerine su dök!" dedi Aişe radıyallahu anha devamla der ki: "Ensar kadınları ne iyi kadınlardı, haya onların dinlerini öğrenmelerine mani olmadı"
  Kaynak: Müslim, Hayz 61, (332)

  Hadis No : 3781
  Ravi: Ümeyye Bintu Ebi's-Salt
  Tanım: Ümeyye Bintu Ebi's-Salt, Beni Gıfarlı -isminde zikrettiği- bir kadından nakleder ki, kadın şöyle demiştir: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, beni devesinin döşüne serilen örtünün üzerine bindirdi" Kadın devamla der ki: "Allah'a yemin olsun, sabahleyin indi ve deveyi ıhtırdı Ben de terkiden indim Örtüde benden bulaşan kan vardı Bu benim ilk hayız kanım idi Görünce deveye doğru sıçradım ve utandım Resulullah aleyhissalatu vesselam bendeki bu hali farkedip, kanı da görünce: "Neyin var? Belki de hayız oldun" buyurdular Ben "Evet!" dedim Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse (hayız görenlerin tedbirlerine başvurarak) kendine çekidüzen ver Sonra da bir su kabı al, içerisine tuz at Sonra örtüye değen kanı yıka, sonra bineğine dön!" ferman buyurdular Resulullah (sav) Hayber'i fethettiği zaman ganimetten bize de bağışta bulundu (Ümeyye Bintu Ebi's-Salt) der ki: "(Gıfarlı Sahabiyye), suyuna tuz katmadan hayız kanını yıkamazdı Öldüğü zaman cenazesinin yıkanacağı suya da tuz atılmasını vasiyet etmiştir"
  Kaynak: Ebu Davud, Taharet 122, (313)


  Paylaş
  Hayızlı Ve Nifaslı Kadınların Yıkanması hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz, kadınların hayız dönemlerinde nasıl davranacakları ve nasıl temizlikleri ile ilgili bilgi vermiştir. Tuzun hikmetini göstererek tuz ile temizlemenin etkisini de belirtmiştir.hayızdan yıkanmak