Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü hadisler

  Reklam
  Hadis No : 0036
  Ravi: İbn-i Ömer
  Tanım: Hz Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben, insanlar Allah'tan başka ilahın olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş (emniyet altına almış) olurlar İslam'ın hakkı hariç Artık (samimi olup olmadıklarına dair) durumları Allah'a kalmıştır" (Müslim'deki rivayette "İslam'ın hakkı hariç" ibaresi mevcut değildir)
  Kaynak: Buhari, İman 17; Müslim, İman 36, (22)

  Hadis No : 0037
  Ravi: Ubeydullah İbnu Adiy İbnu'l-Hıyar
  Tanım: Hz Peygamber (sav) ashabıyla otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk Nihayet Hz Peygamber (sav) onu açıkladı Meğerse o zat, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş Adama: "Peki o Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu?" diye sordu Adam: "Hayır o şehddeti ikrar etmiyor" dedi Hz Peygamber (sav): "Namaz kılıyor mu2" diye sordu Adam: "Hayır namaz da kılmıyor" deyince, Hz Peygamber (sav): "Allah'ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleler!" buyurdu
  Kaynak: Muvatta,Kasru's-Salat 84, (1, 171)

  Hadis No : 0038
  Ravi: Tarik el-Eşca'i
  Tanım: Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini haber verdi: "Kim Lailahe illallah der ve Allah'tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar (Samimi olup olmadığı) meselesi Allah'a aittir" (Yine Müslim'in bir başka rivayeti "Kim Allah'ı birlerse" diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder (38 hadis))
  Kaynak: Müslim, İman, 37, (23)


  Paylaş
  Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kelimei şehadeti dille ikrar eden kişiler müslüman sayılmaktadırlar. Kalplerinden geçeni insanlar bilemeyeceği için onun bilen Allahu teala bu tür kişilerin hükmünü verecektir.kelime i şehadet ile ilgili hadisler,  kelime-i şehadet ile ilgili hadisler,  kelime i şehadet hadis,  kelime i şehadetle ilgili hadisler,  kelime-i şehadet ile ilgili hadisi şerifler,  kelime i şehadet ile ilgili ayet ve hadisler,  kelime-i şehadet ile ilgili hadis-i şerifler