Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Sahih Hadisler Sadece Kütüb-i Sitte'de mi Bulunur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sahih Hadisler Sadece Kütüb-i Sitte'de mi Bulunur?

  Reklam
  Sahih Hadisler Sadece Kütüb-i Sitte'de mi Bulunur?
  Hadisler çoğu kere, "bu, Kütüb-i Sitte'de var mı?" veya "Buhârî bunu nakletmiş mi?" yahut da "Müslim'in kitabında geçiyor mu?" cümleleriyle araştırılmaktadır. Bu tür sorular, aslında, sahih hadislerin sadece Kütüb-i Sitte'de veya Buhârî ve Müslim'in el-Câmi'u's-sahîh'lerinde bulunduğu, bunların dışındaki hadis kitaplarına güvenilemeyeceği kanaatından kaynaklanmaktadır. Bu, çoğu kişinin her şeyi Kur'an'da aramasına benzemektedir. Yeterli din kültürü almamış kimseler, dinî bir esas kendilerine hatırlatılınca hemen "bu Kur'an'da var mı?" diye itiraz anlamında sorular sorarlar. Her şeyi Kur'an'da aramak nasıl hatalı bir tutum ise, hadis diye duyulan her sözü de mutlaka Buhârî ya da Müslim'de bulmaya çalışmak, yahut Kütüb-i Sitte'de görmek istemek de en azından o kadar hatalıdır. Güvenilir her hadisin mutlaka Buhârî ve Müslim'de olması lâzım geldiği düşüncesinden vaz geçilmelidir. Zira Buhârî de Müslim de "bütün sahih hadisleri toplamak" amacıyla kitaplarını tasnif etmiş değillerdir. Kitaplarına aldıklarının kendilerine göre "sahih" olmasına dikkat etmişler, fakat bütün sahihleri toplamak gibi bir çalışma içine girmemişlerdir.
  Buhârî ve Müslim dışında hatta Kütüb-i Sitte dışında kalan diğer hadis kitaplarında da sahih hadisler bulunmaktadır. Şu kadar var ki âlimler, Buhârî ve Müslim'in her ikisinin birden kitabına aldığı (müttefakun aleyh) hadisleri, en güvenilir sahih hadisler olarak kabul etmişlerdir.
  Riyazüs Salihin


  Paylaş
  Sahih Hadisler Sadece Kütüb-i Sitte'de mi Bulunur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Binlerce hadis bulunmasından dolayı hangi hadisin sahih olduğu konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Sahih hadislerin bulunduğu yerler çok olmamakla birlikte bir kaç ilim adamın kitaplarında mevcuttur.kütüb i sittedeki tüm hadisler sahih mi