Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Aileyle İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Aileyle İlgili Hadisler

  Reklam
  "... (Abdullah) bin Abbas (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  "Sizin en hayırlı olanınız, ailesine en iyi olanınızdır. Ben de aileme iyi olanınızım."

  (Mace, Cilt5, Syf.461)

  "Allah'tan korkun. Çocuklarınızın size itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız."
  G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 13/10

  "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz."
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s.512

  "Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın..."
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s.515
  "En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik, lütufkar olanıdır."
  Nesai, Tirmizi ve Hakim'in de yaklaşık anlamda rivayetleri vardır.; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.105
  "En hayırlınız, hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Ben hanımlarına karşı sizlerin en iyisiyim."
  Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.10  Paylaş
  Aileyle İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Aile kavramı hem dini açıdan hem de toplumsal açıdan önemlidir.Aile toplumun çekirdeğidir.Bu çekirdek ne kadar sağlam ve düzgün olur ise toplum da o kadar sağlam ve düzgün olur.aileyle ilgili hadisler,  aileyle ilgili hadis,  aileyle ilgili dualar,  AİLEYLE İLGİLİHADİSLER,  aileyle ilgili hadislerin türkçe yazıları