Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kuran ve Sünnet ile İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran ve Sünnet ile İlgili Hadisler

  Reklam
  Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılandır.
  (3. Buhârî, I'tisam 2, Edeb70)

  Her çalışanda bir şevk mevcuttur, her şevkin de bir sonu vardır. Kimin şevkinin sonu sünnetimde kalırsa doğru yoldadır. Kim de hata eder (sünnetimin haricinde kalır) ise o da sapıtmıştır."
  (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 83)

  Ebü Rukayye Temîm İbni Evs ed-Darî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: "Din nasihattir" buyurdu. Biz kendisine: Kimin için nasihattir? dedik. Peygamber Efendimiz: "Allah, Kitabı, Resulü, mü'minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir" buyurdu.
  (Müslim, İman 95. Ayrıca bk. Buhari, İman 42; Ebü Davüd, Edeb 59; Tirmizî, Birr 17; Nesaî, Bey'at 31, 41)

  Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.
  (Buharî, Fezailü'l-Kur'an 21)

  Kim bana itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah'a isyan etmiştir.
  (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 482)

  Kuran, Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Öyle ise Kuran sahibi, Rabbinin, yasak ettiklerini yapmamak sureti ile ona tazim (hürmet) etsin.
  (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 227/10)

  Kim ki Kuran'ı öne alırsa, Kuran onu cennete götürür. Kim de arkasına bırakırsa onu da cehenneme sürer.
  (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 227/9)

  Ey kavmim, ağır olunuz. Sizden evvelki ümmetler, bu yaptığınız şeyle helak oldu. Peygamberlerine karşı ihtilafları sebebi ile ve kitaplarının bazısını bazısına karıştırmaları sebebi ile.
  (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 450/10)

  Hz. Peygamber (sav), "size emrettiklerimi yerine getirin, yasaklarımı da gücünüz yettiğince terk edin" buyurmuştur.
  (Müslim, sf. 412; İbn Mace, Mukaddime, 1)

  Efendimiz (sav) sünnetine uyulmasını emrettiği gibi, kendi ashabına da uyulmasını emir buyurmuştur: "İçinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaktır. Size sünnetimi, hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş halifelerinin sünnetini (yolunu) tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın, adeta dişlerinizle tutun, sonradan çıkacak şeylerden sakının. Çünkü her uydurma bidat, her bidat sapıklıktır."
  (Ebu Davud, Sünne, 5)


  "Ümmetimin fesad zamanında, unutulmuş sünnetlerimden birini ihya edene yüz şehid sevabı verilir"
  (İbn-i Mace)

  Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitabı ve Resulü'nün sünneti.
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328

  "Kim ki Kuran'ı öne alırsa, Kuran onu cennete götürür. Kim de arkasına bırakırsa onu da cehenneme sürer."
  G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 227/9  Paylaş
  Kuran ve Sünnet ile İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz kuranı kerimi okuduğu zaman müşriklerin her gece gizli bir şekilde dinleyecekleri kadar etkilerdi onları. Aynın zamanda davranışlarıyla da peygamber olmadan önce de etkilenmelerini sağlamıştır.sünnet ile ilgili hadisler,  sünnetle ilgili hadisler,  kuran ve sünnet ile ilgili hadisler,  sünnet hakkında hadis,  kuran ve sünnet hadisi,  sünnet ile ilgili güzel sözlersünnet ile ilgili güzel sözler,  kur-ani kerim ve sünnet iliskikisi ile ilgili ayet