Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Yalandan Kaçınmak ile İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yalandan Kaçınmak ile İlgili Hadisler

  Reklam
  "Eğer siz, Allah ve Resulü'nün sizi sevmesini istiyorsanız, size verilen emaneti yerine veriniz. Söylediğiniz vakit doğru söyleyiniz, komşularınız ile güzel komşuluk yapınız."
  (Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.278; Taberani'den)


  "Kıyamet günü Allah Katında mahlukların en sevimsizleri yalancılar, kibirliler ve kardeşlerine karşı sinelerinde amansız kin besleyenler olacak ..."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355)


  "Kıyamet günü Allah kullarının en sefillerinin şunlara bu sözle, bunlara da şu sözle gelen ikiyüzlü kişilerin olduğunu göreceksiniz."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355; Buhari ve Müslim'den)


  "Arkadaşına söylediğin bir sözde o seni tasdik ederken senin ona yalan söylemen büyük bir hıyanettir."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)


  "Kul yalan söyleye söyleye ve yalanı araya araya Allah Katında pek yalancı yazılır."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)


  "Yalan rızkı eksiltir."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300)


  "Allah adına and içen kişi yeminine sivri sinek kanadı kadar (ufak bir) yalan katarsa bu yalan kıyamet gününe değin kalbinde bir leke olarak kalır."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300; Tirmizi ve Hakim'den)


  "Sana Allah korkusunu, doğru sözlülüğü, emaneti yerine getirmeyi, ahde vefayı, yemek yedirmeyi ve mütevazi davranmayı, bol bol selam vermeyi tavsiye ederim."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304; Ebu Nuaym, el-Hılye'de tahriç etmiştir)


  "Allah'ım gönlümü nifaktan, fercimi zinadan, dilimi de yalandan temizle."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.301; el-Hatib, et-Tarih'te tahriç etmiştir)


  "Yalan olduğunu bile bile bana bir söz isnadında bulunan yalancılardan biridir."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; Müslim'den)


  "Siz doğruluğa devam ediniz, çünkü doğruluk muhakkak sahibini hayırlara eriştirir. İyilikler de cennete hidayet eder, götürür. Doğruluğa devam ettikçe ve doğruyu aradıkça Allah Teala'nın indinde sıddik olarak yazılır. Yalandan sakınınız, muhakkak yalan insanı fücura götürür, fücur ise ateşe yani cehenneme götürür, kul yalana devam ettikçe ve yalanı aradıkça indi İlahi'de yalancı yazılır."
  (Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.279; Buhari ve Müslim'den)


  "Bir adam Resulullah (sav)'a "Cennet ameli nedir?" dedi. Cenab-ı Peygamber de "sıdkdır, doğruluktur, doğru söz söylemektir. Zira kul doğru söz söyleyince iyilik yapar, lütuf ve ihsanda bulunur, böyle lütuf ve ihsanda bulununca Allah Teala da iman nasip edip Allah'ı tasdik eder ve O'ndan korkup- iyi ameller ve ibadetler yapıp, günahlardan da kaçar, böylece iman sahibi olunca da cennete girer." Yine o zat: "Cehennem ameli nedir?" diye sordu, Cenab-ı Peygamber de: "yalandır, yalan söylemektir. Kul yalan söyleyince fasık olur, facir olur, haram ve maasi (günah) işler. Facir (günahkar), fasık olunca nimet-i İlahiyeyi (Allah'ın nimetini) göremez, tuğyan (bozgunculuk) eder, küfran-i nimet (nimeti inkar) eder. Küfran-i nimet edince de cehenneme girer."
  (Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, Seha Neşriyat, İstanbul 1984, s.281)


  "Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu vakit yalan söyler; vadettiğinde hulf eder (sözünden döner), emanet edilen şeye hıyanet eder."
  (Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.14)


  "Yalanda hayır yoktur."
  (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 14. cilt, s.554)


  "Müslümanda… hainlik ve yalan bulunamaz."
  (İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf'ta tahriç edilmiştir.)


  Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah Katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah Katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
  (Buhârî, iEdeb, 69; Müslim, Birr, 103-104)


  Allah Teala'nın yevm-i kıyamette en mebğuz mahluku yalancı ve kibirlilerdir ve bir de din kardeşlerine karşı içlerinde buğz saklayanlardır, siz bunlara mülaki olursanız siz de onlar gibi davranın. Bunlar Allah ve Resulüne itaate çağrılsalar gayet ağır davranırlar, şeytanın yoluna ve emrine çağrılsalar süratle icabet ederler.
  (Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s. 45)  Paylaş
  Yalandan Kaçınmak ile İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslüman olan kimse elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir.Bu nedenle yalan söylemek Müslüman olanlara yakışmaz.Yalan söylemek günahtır.Yalan sadece belli durumlarda caizdir.yalandan kacinmak ile ilgili hadisler