Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan İsim ile ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İsim ile ilgili hadisler

  Reklam
  İSİM VE KÜNYE ÜZERİNE MÜTEFERRİK HAKKINDAKİ HADİSLER
  hadis
  kaynak
  İbnu Ömer (radıyallahu anhuma) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu.” Ebu Davud, Edahi, 21, (2837); Tirmizi, Edahi 23, (1522), Edeb 63,(2834), (Tirmizi’de hadis İbnu Ömer’den değil, Amr İbnu Şu’ayb an ebihi an ceddihi tarikindendir. Burada bir sehiv söz konusu -Nesai, Akika 5, (7, 166); İbnu Mace, Zebaih 1, (3165)-dur.).
  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Yeni doğan çocuklar Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için dua eder, tahnikde bulunurdu.” Müslim, Edeb, 27 (2147); Ebu Davud, Edeb 116, (5106).
  Ebu Rafi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Fatıma (radıyallahu anha) oğlu Hasan (radıyallahu anh)’ı doğurduğu zaman, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı kulağına ezan okurken gördüm.”


  Rezin şu ziyadeyi kaydeder: “Kulağına İhlas sûresini okudu, hurma ile tahnik etti ve ismini koydu.” Ebu Davud, Edeb 116, (5105); Tirmizi, Edahi 17, (1514). Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir.
  Yahya İbnu Said anlatıyor: “Hz. Ömer bir adama: “İsmin nedir?” diye sordu. Adam “Cemre (kor)” dedi. “Kimin oğlusun?” diye tekrar sordu. Adam: “İbnu Şihab (alev) deyince “Kimlerden?” dedi. Adam: “Hurakalardan.” “Eviniz nerede? diye sordu. “Harretu’n-Nar’da” cevabını alınca, “hangisinde?” dedi. “Zatı Leza’da” cevabını alınca; Hz. Ömer (radıyallahu anh) “Ailene yetiş, yanıyorlar!” dedi. Gerçekten durum aynen Hz. Ömer’in dediği gibiydi” Muvatta, İsti’zan 25 (2, 973).


  Paylaş
  İsim ile ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslman olan insanların çocuklarına isim koyarken dikkatli olmaları gerekir.Çocuklara konan isimlerin cansız varlıklar olmaması ve İslami kaideler uyması gerekmektedir.