Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Sadece Kur’an’la amel edilmesini söyleyene reddiye ve açıklamalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadece Kur’an’la amel edilmesini söyleyene reddiye ve açıklamalar

  Reklam
  Beyhaki şöyle der[1]:

  Rasulullah (s.a.v.) (az yukarıda geçen) bu haberiyle kendisinden sonra ortaya çıkacak bidatçileri reddetmiştir. Söylediğide daha sonra doğru olarak ortaya çıkmıştır.

  Beyhaki daha sonra Şebib b. Ebu Fudale el-Mekki’den senediyle şu rivayeti nakleder:

  İmran b. Husayn (r.a.) şefaatla ilgili hadisi zekreder[2] Oradikelerden bir tanesi

  -Ya eba’n Nuceyd! Siz bizlere hadisler anlatıyorsunuz fakat biz bunlarla ilgili Kur’an’da bir asıl bulamıyoruz, deyince İmran kızar ve adama şöyle der:

  - Sen kur’an’ı okudun mu?

  - Evet.

  -Peki kur’an’ın hiçbir yerinde yatsı namazının farzının dört, akşamınkinin üç, sabahınkinin iki, öğleye ikindininkinin de dört rekat olduğuna rastladın mı?

  - Hayır.

  - Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Rasulullah’tan (s.a.v.) öğrenmedik mi? Peki Kur’an’da kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

  - Hayır.

  - Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Rasulullah’tan (s.a.v.) öğrenmedik mi? Keza Kur’an’da

  “eski evi (Kabe’yi) tavaf etsinler” (Hac: 22/29)

  ayetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi deva tavaf edin. makam’ın arkaında iki rekat namaz kılın diye bir ifadeye rastladınız mı? Aynı şekilde Allah Rasulünün (s.a.v.) buyurduğu şu hususlar Kur’an’da var mı?

  “Zekatını verecek olanın malını zekat tahsildarının ayağına kadargetirmesi, malını bulunduğu yerden uzaklaştırması, birbirlerine kız kardeşlerini verecek kişlerin mehirsiz evlenmesi İslamda yoktur”[3]

  ...Peki Allah Teala’nın (c.c.) Kur’an’ında şöyle buyurduğunu duymadınız mı?

  “Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının” (Haşr: 59/7)
  İmran daha sonra şöyle söyler:

  - sizin bilginizin olmadığı, Rasulullah’tan (s.a.v.) öğrendiğimiz daha başka şeyler de var.

  Biliniz Ki,, Kuşkusuz bana Kur an ve Yanında onunla aynı olan birşey verilmiştir. Uyanık olun ki,karnına düşkün biri gelecek ve makamında oturduğunda ''Bizimle Sizin aranızda yüce Allah ın kitabı vardır onda helal bulduğumuzu helal haram bulduğumuzuda haram biliriz diyecektir.Biliniz ki ALLAH rasulünün haram kıldığı,Allah ın haram kıldığı gibidir.

  Sünen-i Ebu Davud, hadis no: 3988, Müsned-i Ahmed, hadis no: 16546, Ebu İsa Tirmizî, Cami’üs-Sahih, c. 5, s. 37, el-Müstedrek, c. 1, s. 109.
  alıntı  Paylaş
  Sadece Kur’an’la amel edilmesini söyleyene reddiye ve açıklamalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslamda geçen her türlü bilgi kuranda geçmez. Peygamber efendimiz islam ile ilgili açıklamaları yapmak ve en güzel örneğini oluşturmak için gönderilmiştir.