Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan İmam Müslim'in başlıca eserleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmam Müslim'in başlıca eserleri

  Reklam
  İmam Müslim'in eserleri

  1) Sahih-i Müslim:
  Kütüb-i Sitte’nin ikincisi olup, Buhari’nin Sahih’inden sonra gelir. Hadis ilminde Müslim (M) harfi ile gösterilir.

  İmam-ı Müslim’in bu eseri üzerine çok şerhler yazılmıştır. Abdül Gafur ibni İsmâil el-Fârisi’nin yaptığı El-Mefhum fi Şerhi Garibi Müslim adlı şerhi, Ebul-Kâsım İsmâil bin Muhammed’in Şerhu Müslim adıyla yaptığı şerh ve Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevi’nin El-Minhâc fi Şerhi Sahih-i Müslim adıyla yaptığı şerh gibi daha birçok şerhi vardır.
  2) El-Müsned-ül-Kebir
  3) El-Câmi’ Ale’l-Ebvâb
  4) El-Esmâ ve’l-Kunâ
  5) El-Efrâd vel-Vuhdân
  6) Tesmiyetü Şuyuhu Mâlik ve Süfyân ve Şu’be
  7) Kitab ül-Muhadramin
  8) Kitabu Evlâd-is-Sahabe
  9) Evhâm-ül-Muhaddirin
  10) Et-Tabakât
  11) Efrâd-üş-Şâmiyin
  12) Et-Temyiz
  13) El-İlel

  Paylaş
  İmam Müslim'in başlıca eserleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sahih olarak İmam Müslim İmam Buhari'den sonra geldiği kabul edilmektedir. Hadisi şerif muhadisi olup bir çok hadisin yorumlanmasında faydası dokunmuştur.müslim eserleri