Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Hadislerde İlmin Yeri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hadislerde İlmin Yeri

  Reklam
  Hz. Peygamber (S.A.V.) pek çok hadîslerinde ilmi, âlimi ve ilim tâlibini övmüş, ısrarla ilme teşvîk etmiştir. Hadîs kitaplarımız bu çeşit hadîslerle doludur. Biz burada o çeşit hadîslerden bâzılarını meâlen kaydedeceğiz:
  "İlim talebi her müslümana farzdır."


  "Kıyâmet günü âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanına üstün gelir".
  "Peygamberlerin âlimler üzerinde iki derece üstünlüğü vardır. Âlimlerin şehidler üzerinde bir derece üstünlüğü vardır".
  "Kim ilim taleb ederse, bu onun geçmiş günahlarına bir keffâret (afvedilme vesilesi) olur".


  İlim taleb etmek niyetiyle evinden çıkan her tâlibin üstüne melekler kanat gererler ve Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Âlim için semâvat ve arzda bulunan her şey, denizde balığa varıncaya kadar istiğfarda bulunur. Âlimin âbid (yâni ibâdetle meşgul olan) üzerindeki üstünlüğü, dolunay durumundaki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler para pul miras bırakmazlar, ama ilim bırakırlar. Ancak kim de ilim elde ederse nasîbin bolunu elde etmiş olur".


  Âlimlerin yerdeki durumu, gökteki yıldızlar gibidir, kara ve denizin karanlıklarında onlarla istikâmet tâyin edilir. Yıldızlar gizlendiği takdirde yolu şaşırmak mukadderdir".


  "İlim öğrenin, çünkü ilim öğrenmek (...) düşmana karşı silâhdır (...). Allah ilimle bir kısım milletleri yükseltir, hayırda komutan ve önder yapar, onların izlerinden gidilir ve fiillerine uyulur..."
  .

  "Âlimin âbide karşı yetmiş derece üstünlüğü vardır. Her iki derece arasındaki mesâfe arzla sema arasındaki mesâfe gibidir".

  "Allah'ın rızâsından başka bir maksatla ilim taleb eden cehennemdeki yerini hazırlasın".


  "İlmin kalkıp cehâletin gelmesi, kıyâmet alâmetlerindendir".

  Kütub-u Sitte  Paylaş
  Hadislerde İlmin Yeri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İlimi öven peygamber efendimiz şehir kanı ile alimin mürekkebini aynı ölçüde görmüştür.İlim demek cehaletin ortadan kalkması anlamına gelmektedir.Bu nedenle ilim dinimizde çok değerli ve özel bir yere sahiptir.Her türlü kötülük bilgisizlik ve cahillikten gelmektedir.