Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kur’an imamesine bağlı nizam taneleri bir bir koparıldı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an imamesine bağlı nizam taneleri bir bir koparıldı

  Reklam
  Etrafımız “ Medeniyet”in defnedildiği makberlerle çevrili Taftazaniler, Ebussuudlar dünyamızdan çekileli hayli zaman oldu İlim meclislerinde derinlik, edebiyat oturumlarında lezzet kalmadı Ne ilimde ne de aksiyonda İslam’ı temsil kabiliyetine sahibiz

  Kur’an imamesine bağlı “ nizam taneleri” bir bir koparıldı “Kitap” tan uzaklaştıkça “yeksenak” duruşumuz kayboldu Rekaket önce ilimde başladı Sonra dinin muhkem kaleleri olan mezhepler tenkit edildi Onlarda gedikler açılınca hedefe Sünnet alındı Şimdilerde ise tarihselcilik belası ile Kur’an’ı Kerim buharlaştırılmak isteniyor Kurgusu oryantalizme ait olan İslam’ı çökertme planı Tanzimat’tan günümüze kadar bu şekilde sahnelendi


  Hadiseyi somut bir örnek çerçevesinde tevsik edelim: Hintli bir Abdullah Çekralevi ( ö1914) vardı Nezir Hüseyin Dehlevi’den dersler almış, sıkı bir “ Ehl-i Hadis” ekolü bağlısı olarak yetişmişti Yani ilk planda sadece mezheplerin münkiriydiKur’an ve Sünnet’ten başka otorite tanımazdı Hadis müdafaası adına yıllarca mezheplerle savaşmıştı 1902 yılında “Kur’aniyyun” hareketini kurarak Sünnet’in hüccet oluşunu reddetti Kur’an’a dayalı bir düşünce ve ibadet sistemi geliştirdi Öldüğünde son hali nasıldı, Kur’an ile münasebeti hangi düzeydeydi, bu sadece Allah Teala’ya malum


  Mezheplerin reddiyle başlayan çözülme bugün öyle bir noktaya geldi ki- bir şarkiyatçının ifadesiyle- İslami esaslardan şüphe etmeyen hiçbir “ Modernist Müslüman “ kalmadı

  Küfrün planını etkisiz hale getirmek için ilim , fikir ve sanatta mezheplerden Kur’an’a yürüyen bir ihya hareketine ,yani bir ba’su ba’de’l - mevte muhtacız
  alıntı  Paylaş
  Kur’an imamesine bağlı nizam taneleri bir bir koparıldı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimden uzaklaşmak insanları doğru bilgiye ve doğru yola yakınlaştırmak yerine uzaklaştırır. Bunun aksi durumunda sadece kuranı kerimden yararlanmak ve sünneti hiçe saymak da doğru değildir.