Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Kıskançlık İle İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kıskançlık İle İlgili Hadisler

  Reklam
  4276 - Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah kıskançtır, mü'min de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, mü'minin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır."
  Buhari, Nikah 107, Müslim, Tevbe 36, (2761); Tirmizi, Rada' 14, (1168).

  4277 - İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim, şöyle diyordu: "Allah'dan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da kapalısını da haram kıldı. Medihten Allah kadar hoşlanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir."
  Buhari, Nikah 107, Tefsir, en'am 7, Tefsir, A'raf 1, Tevhid 15; Müslim, Tevbe 33, (2760); Tirmizi, Daavat 97, (3520).

  4278 - Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Sa'd İbnu Ubade radıyallahu anh dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben zevcemle birlikte bir adam yakalasam, dört şahid getirinceye kadar ona mühlet mi tanıyacağım?"
  "Evet!" buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Sa'd:
  "Asla dedi, seni hakla gönderen Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun, şahid aramazdan önce kılıncımı indiririm."
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:
  "Şu efendinizin söylediğine bakın! Evet (biliyoruz ki) o kıskanç bir adamdır. Ama ben ondan da kıskancım, Allah da benden kıskanç."
  Müslim, Li'an 16, (1498); Muvatta, Akdiye 17, (2, 737); Ebu Davud, Diyat 12, (4532).

  4279 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir gece yanımdan çıkıp gitmişti. (Benim nöbetimde) hanımlarından birinin yanına gitmiş olabilir diye içime kıskançlık düştü. Geri gelince halimi anladı ve:
  "Kıskandın mı yoksa?" dedi. Ben de:
  "Evet! Benim gibi biri senin gibi birini kıskanmaz da ne yapar?" dedim. Aleyhissalatu vesselam:
  "Sana yine şeytanın gelmiş olmalı" dedi. Ben:
  "Benimle şeytan mı var?" dedim.
  "Şeytanı olmayan kimse yoktur" dedi.
  "Seninle de var mı?" dedim
  "Evet, Ancak ona karşı Allah bana yardımcı oldu da müslüman oldu!" buyurdu."
  Müslim, Münafikün 70, (2815); Nesai, İşretü'n-Nisa 4, (7, 72).

  4280 - Yine Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Safiyye radıyallahu anha gibi güzel yemek yapanı görmedim. (Bir defasında) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benim odamda iken, Safiyye ona yemek yapıp (göndermişti). Çok şiddetli bir kıskançlık hissettim. Öyle ki beni bir titreme sardı. (Gidip) kabını kırdım, sonra da pişman oldum ve:
  "Ey Allah'ın Resûlü dedim, yaptığım bu hareketin keffâreti nedir?"
  "Tabağa aynıyla tabak, yemeğe misliyle yemek!" buyurdular."
  Ebu Davud, Büyü 91, (3568); Nesai, İşretu'n-Nisa 4, (7, 71).


  Paylaş
  Kıskançlık İle İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kıskançlık hakkında hadisler için Allah razı olsunhasetlikle ilgili hadisler,  hasetlikle ilgili sözler,  hasetlikle ilgili ayetler,  hasetlikle ilgili hadis,  hasetlikle ilgili kıssalar,  hasetlikle ilgili hadisi şerif,  kıskançlık ve hasetlikle ilgili hadisler